Wprowadzenie na rynek regulowany papierów wartościowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie na rynek regulowany papierów wartościowych - strona 1

Fragment notatki:

Procedury administracyjne wprowadzania na rynek regulowany papierów wartościowych: Procedura z ofertą publiczną (pierwszą lub pierwotną) poprzedzającą debiut Sporządzenie prospektu emisyjnego - rozbudowany etap Złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie prospektu . Nie możemy rozłożyć bezpośrednio, tylko za pośrednictwem pośrednika, firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego). Komisja ma 20 dni na zatwierdzenie prospektu. Jeśli spółka kiedyś już przeprowadziła ofertę lub jest już notowana na rynku regulowanym to Komisja ma 10 dni. Komisja często odrzuca prospekt. Z reguły zatwierdza za trzecim razem. Wyjątek, spółki Skarbu Państwa - mają układy. Trzeba dołączyć:
Statut spółki
Uchwały właściwych organów Konieczność udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości . Zasady:
Termin udostępnienia prospektu - nie później niż w dniu rozpoczęcia oferty
Nie później niż 6 dni roboczych przed terminem zakończenia subskrypcji, jeżeli tego samego rodzaju akcje nie są dopuszczone do oferty na rynku regulowanym Proces dematerializacji papierów wartościowych Gdy spółka nie była spółką publiczną - wniosek o członkostwo w depozycie papierów wartościowych Ingerencja KNF - możliwość wstrzymania oferty, przerwania oferty, zakazania przeprowadzenia oferty, zakazania dalszego przeprowadzenia oferty. Powiadomienie po zakończeniu subskrypcji KNF - wpisuje na podstawie tego powiadomienia do ewidencji informacje o tym, że papiery wartościowe były przedmiotem oferty - 14 dni przed zakończeniem sprzedaży Wprowadzenie do obrotu regulowanego papierów wartościowych Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Komisja może wstrzymać (max na 10 dni) lub zakazać dopuszczenia Uchwała o dopuszczenie do rynku regulowanego - papiery mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Musi być inny wniosek. Wniosek o wprowadzenie papierów do obrotu regulowanego Są pewne opłaty (na KDPW, instytucją organizującą obrót) Ewidencja papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Wprowadzenie do obrotu regulowanego bez poprzedzania ofertą publiczną Sporządzenie prospektu emisyjnego - zakres informacji taki sam Wniosek o zatwierdzenie prospektu za pośrednictwem firmy inwestycyjnej
Statut
Uchwały WZA KNF ma 20 lub 10 dni na zatwierdzenie prospektu (warunki jak powyżej) Udostępnienie wniosku do oferty publicznej najpóźniej w dniu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Proces dematerializacji Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Komisja może wstrzymać (max na 10 dni) lub zakazać dopuszczenie do obrotu na regulowanym rynku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz