Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na podstawie dokumentów informacyjnych- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na podstawie dokumentów informacyjnych- wykład - strona 1 Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na podstawie dokumentów informacyjnych- wykład - strona 2 Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na podstawie dokumentów informacyjnych- wykład - strona 3

Fragment notatki:

14.03.2011r.
Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na podstawie dokumentów informacyjnych.
procedura standardowa na podstawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
procedura uproszczona na podstawie zawiadomienia i memorandum informacyjnego. procedura na podstawie zatwierdzenia warunków obrotu (NIE DOTYCZY AKCJI!)
ad. 1 a) z ofertą publiczną
b) bez oferty publicznej
a) - sporządzenie prospektu emisyjnego,
- złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie prospektu (składa emitent(jeśli oferta na rynku pierwotnym) albo wprowadzający (jeśli pierwsza oferta), ale przez podmiot prowadzący działalność maklerską) - do wniosku załącza się statut, uchwały WZA (dematerializacja akcji, wprowadzenie akcji do obrotu, uchwała o emisji, podwyższenie kapitału zakładowego), - emitent przeprowadza emisje po raz 1. (lub wprowadza do obrotu) to KNF ma 20 dni,
Jeśli emitent już przeprowadzał emisje(wprowadzał do obrotu) to KNF ma 10 dni,
(realnie prospekt zatwierdza się dopiero w 3. podejściu  bo KNF odsyła do poprawy))
- udostępnienie prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości, Prospekt musi być udostępniony najpóźniej w dniu subskrypcji akcji Prospekt nie może być udostępniony później niż na 6 dni roboczych przed dniem zakończenia ich sprzedaży
- proces dematerializacji papierów wartościowych (przez KDPW), w ustawie rejestracja papierów wartościowych w depozycie,
- jeśli pierwsza emisja, oferta, musi być zlożony wniosek o członkowstwo w KDPW, - przeprowadzenie oferty publicznej,
- KNF może przerwać proces emisji!
- wpisanie podwyższenia kapitału do rejestru[KRS] (zmiana statutu w rozdziale dot. kapitałów własnych),
- wpis o zakończeniu oferty publicznej (subskrypcja lub sprzedaż)
- złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym(giełdowym), KNF może nakazać wstrzymanie dopuszczenia do obrotu, może wprowadzić zakaz dopuszczenia do obrotu,
- zatwierdzenie wniosku - papiery mogą być notowane na GPW, - wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym - wyznaczenie 1. dnia notowań ! - trzeba poinformować KNF, - 1. sesja :D
Procedura standardowa na podstawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
To omija ofertę publiczną
- złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie prospektu,
- musi być załączony statut oraz decyzje WZA,
- na zatwierdzenie albo 20 dni (jeśli papiery nie były notowane)lub 10 dni (jeśli była już oferta lub jest już notowany),


(…)

…),
- identyfikacja i uregulowanie stanów prawnych(określenie ryzyk prawnych),
- posiadanie właściwej polityki rachunkowości, Proces zarządzania projektem W skład komitetu sterującego powinni wejsc:
- członkowie zarządu
- przedstawiciele doradców,
Zadania związane z:
- dokumentacja, rachunkowością - zarząd, audytor, doradca prawny, doradca finansowy,
- pozycjonowanie spółki na rynkach finansowych i wyceną akcji - zarząd i doradca finansowy (lub oferujący),
- przygotowanie struktury oferty publicznej i wprowadzenie akcji do obrotu regulowanego - zarząd, doradca finansowy, doradca prawny,
- marketing oferty publicznej - zarząd, doradca ds. PR i wydawnictwo, Przygotowanie i sporządzenie prospektu emisyjnego Podjęcie stosownych uchwał i decyzji przez WZA, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki,
Przeprowadzanie badań i analiz prawnych i innej dokumentacji  Badania i analizy (dot. spółek skarbu państwa):
-analiza sytuacji prawnej majątku spółki,
- analiza stanu i perspektyw rozwoju spółki,
- analiza realizacji obowiązków spółki wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki, - oszacowanie wartości spółki (przynajmniej 3 metody),
- opracowanie strategii…
… prywatyzacji spółki,
Ustalenie docelowej struktury kapitału oraz struktury kapitałowej spółki i jej grupy kapitałowej, Przyjecie ładu korporacyjnego - kodeks dobrych praktyk spółek giełdowych,
Wycena wartości akcji (metoda porównawcza najpopularniejsza), przygotowanie strategii spółki,
Przygotowanie prezentacji dla analityków,
Struktura oferty publicznej, pozycjonowanie na rynkach
- koordynacja konsorcjum…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz