Projekt II o prospekcie emisyjnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt II o prospekcie emisyjnym - strona 1 Projekt II o prospekcie emisyjnym - strona 2 Projekt II o prospekcie emisyjnym - strona 3

Fragment notatki:

Projekt II o prospekcie emisyjnym :
Obowiązki informacyjne spółek można podzielić na występujące w 3 fazach : Przed dematerializacją Dematerializacja - przesądza o tym, że spółka jest spółką publiczną (taką, której przynajmniej 1 akcja została zdematerializowana w instytucji upoważnionej do tego ustawą) Od dematerializacji do debiutu giełdowego Od momentu notowania Obowiązki informacyjne dotyczące prospektu :
Sporządzenie
Zatwierdzenie
Udostępnienie do wiadomości publicznej Spółka :
Stanie się spółką publiczną - dematerializacja
Stanie się spółką giełdową - dopuszczenie Zakres projektu :
Co powinien zawierać prospekt emisyjny?
W jakiej formie może wystąpić?
Co oznacza udostępnienie prospektu do wiadomości publicznej - możliwe sposoby udostępniania?
Harmonogram procedury informacyjnej
Wysiłek czasowy (1/3) pierwszego projektu Źródła :
809/2004
Ustawa o ofercie publicznej i spółkach publicznych (zapisy dotyczące prospektu) Informacje są też :
W książce „Droga na giełdę”
Artykule Małgorzaty Pokorskiej (Nowy prospekt) Czas realizacji projektu - 4 tygodnie (a właściwie więcej, bo są święta - 5 tygodni) Prospekt :
Może być w jednej z 2 form: Dokument jednolity Dokument 3 częściowy Dokument rejestracyjny
Dokument ofertowy
Dokument informujący (1) Jakie informacje powinien zawierać prospekt - pogrupować w 4 obszary i scharakteryzować:
Sytuacja gospodarcza spółki
Sytuacja finansowa i majątkowa
Perspektywy rozwoju
Prawa i obowiązki związane z akcjami
Przy analizie zagadnień i informacji, które powinny być w prospekcie - zwrócić uwagę na to, że można w prospekcie emisyjnym zamieszczać informacje poprzez odwołanie do innego dokumentu :
W jaki sposób formalnie zamieszcza się informacje poprzez odesłanie
Procedura administracyjna
Co trzeba dostarczyć komisji
Są pewne ograniczenia: Odesłań nie może zawierać w przypadku :
Prospektu jednolitego - podsumowanie Prospektu trzyczęściowego - część podsumowująca (2) Procedury :
Przeanalizowanie procedur, harmonogramu procedur zatwierdzania prospektów, w zależności czy jest to prospekt jednolity czy 3 częściowy I częściowy :
Jakie dokumenty musza być zamieszczone - to wiemy z projektu I
Nowe szczegóły - informacje zawierane w prospekcie poprzez odniesienie III częściowy

(…)


Format zależy od zapisów ustawy o rachunkowości
Jeżeli na dzień bilansowy - podmiot gospodarczy jest emitentem notowanym w obrocie regulowanym takim jak giełda i musi sporządzać sprawozdania skonsolidowane - to wg MSF
Rozporządzenie prospektowe mówi o sprawozdaniach za 3 lat obrotowe, ale za ostatnie 2 muszą być takie, jakie będzie obecne:
Można te 2 przekształcić na sporządzone według MSSF…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz