Prospekt emisyjny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prospekt emisyjny - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Prospekt emisyjny - o charakterze informacyjnym, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, skierowany do potencjalnych akcjonariuszy. Powinien zawierać informacje na temat rodzaju oferty i jej adresata, sposobu przeprowadzenia emisji oraz szczegółowe informacje o sytuacji finansowej emitenta. Dokument może mieć formę jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów, w skład którego wchodzą: dokument rejestracyjny, dokument ofertowy oraz dokument podsumowujący. Prospekt emisyjny ma ważność 12 miesięcy od daty podania go publicznej wiadomości. W Polsce o ważności prospektu emisyjnego decyduje Komisja Nadzoru Finansowego.
Zatwierdzenie prospektu nie jest tożsame z dopuszczeniem do giełdowego obrotu, jest tylko formalna oceną jego zgodności z prawem i sprawdzeniem czy wszystkie obligatoryjne elementy zostały w nim zawarte. Po zatwierdzeniu emitent będzie mógł na jego podstawie prowadzić publiczną ofertę papierów wartościowych, a potem ubiegać się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Od niedawna w Polsce funkcjonuje zasada jednolitego paszportu - tzn. zatwierdzenie prospektu przez polską KNF daje emitentowi możliwość poszukiwania kapitału na rynkach krajów Wspólnoty UE.
Według prawa polskiego emitent nie jest zobowiązany do tworzenia prospektu emisyjnego, jeżeli oferta jest przeznaczona dla mniej niż 100 osób. W takim przypadku jest to oferta prywatna. W ściśle określonych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie emisji publicznej na postawie innego niż prospekt emisyjny dokumentu, takiego jak memorandum informacyjne.
Powyższa ustawa przewiduje również odstępstwa od wspomnianej reguły. Ich selekcja polega głównie na charakterze emisji - jej wielkości, jednostkowej wartości nominalnej papieru wartościowego czy osobie nabywcy.
Następujące sytuacje nie przewidują konieczności sporządzenia, zatwierdzenia oraz publikacji prospektu emisyjnego:
-gdy kierowana jest ona do mniej niż 100 osób;
-kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych;
podczas której każdy z inwestorów nabywa papiery wartościowe o wartości, według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50 000 euro;
-w przypadku której wartość nominalna pojedynczego papieru wartościowego wynosi co najmniej 50 000 euro;
-dotyczącej papierów wartościowych, których całkowita wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, nie przekracza w okresie kolejnych 12 miesięcy wartości 100 000 euro
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz