Zarządzanie projektem oferty publicznej- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektem oferty publicznej- wykład 5 - strona 1 Zarządzanie projektem oferty publicznej- wykład 5 - strona 2 Zarządzanie projektem oferty publicznej- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

12.03.2012
Wykład 5
Sposoby emisji akcji przez spółki akcyjne (3) - art. 431 KSH:
Subskrypcja prywatna - przeprowadzana jest w drodze złożenia oferty imiennie i na piśmie potencjalnym inwestorom
Oferent musi taką ofertę przyjąć
Korzystają z nich głównie spółki niepubliczne:
Ponieważ jest pewne ograniczenie, jeśli chodzi o bazę potencjalnych inwestorów, które wynika z definicji oferty publicznej (więcej niż 100 podmiotom, nieoznaczonym podmiotom)
Oferta jest policzalna i jest skierowana do mniejszej ilości podmiotów
Nie jest właściwą formą dla pozyskiwaniu dużej ilości kapitału
Subskrypcja zamknięta -- zaoferowanie akcjonariuszom objęcia akcji nowej emisji w trybie wykonania praw poboru.
Wiąże się z pojęciem prawa poboru (akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowej emisji) Jeżeli spółka podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału w drodze emisji nowych akcji to emisja powinna być skierowana do akcjonariuszy
Kiedy akcjonariuszom może zależeć na przeprowadzeniu subskrypcji zamkniętej?
Jeżeli akcjonariuszom zależy na utrzymaniu status quo w spółce - gdy akcjonariusz wykorzysta wszystkie prawa poboru, które mu przysługują to jego udział w ogólnej liczbie akcji i głosów nie ulegnie zmniejszeniu, a może ulec zwiększeniu, jeżeli nie wszystkie prawa poboru zostaną wykorzystane w spółce
Subskrypcja otwarta - polega na tym, że akcje są zaoferowane w drodze ogłoszenia wszystkim potencjalnym inwestorom a nie tylko i wyłącznie akcjonariuszom spółki.
Jej przeprowadzenie wymaga wykluczenia prawa poboru,
Może ono zostać w odniesieniu do danej emisji wykluczone
Wtedy subskrypcja jest kierowana do wszystkich potencjalnych inwestorów
Spółki mogą chcieć takich emisji, gdy:
Potrzebują dużego kapitału
Spółka chce poszerzyć bazę inwestorów (rozproszyć akcjonariat)
W ofercie publicznej występują:
Subskrypcja otwarta
Subskrypcja zamknięta
Zarządzanie projektem oferty publicznej i wprowadzenia akcji spółki publicznej do obrotu regulowanego:
Proces inicjuje sama spółka
Komitet sterujący
Doradca finansowy
Zarząd spółki S.A.
Doradca prawny
Dokumentacja / zagadnienia prawne / rachunkowość
Pozycjonowanie spółki S.A. na rynkach finansowych / wycena akcji
Struktura oferty publicznej / wprowadzenie do obsługi obrotu regulowanego
Marketing / dystrybucja akcji
- Przygotowanie i sporządzenie prospektu emisyjnego
- Podjęcie stosownych uchwał i decyzji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (właściciel spółki S.A.) i inne organy spółki (rada nadzorcza, zarząd spółki)


(…)

… muszą być w takim samym formacie, w jakim będą sprawozdania, kiedy emitent będzie już notowany
Ustawa o rachunkowości - zapisy dotyczące sporządzania sprawozdań skonsolidowanych
Jeżeli podmiot sporządzający sprawozdania jest emitentem papierów wartościowych na rynku regulowanym to sprawozdania muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami rachunkowości
2 wyjścia:
Przekształcenie gotowego sprawozdania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz