System giełdowy Warset - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System giełdowy Warset - wykład - strona 1 System giełdowy Warset - wykład - strona 2 System giełdowy Warset - wykład - strona 3

Fragment notatki:

19.03.2012
Wykład 6
Temat: System giełdowy Warset.
Warset - system, który realizuje funkcje przebiegu sesji. 3 funkcje:
Prowadzenie notowań wszystkich instrumentów
Przyjmowanie i realizacja zleceń
Dystrybucja informacji giełdowych
4 elementy:
Interfejs do realizowania zleceń - pozwala na przekazywanie zleceń pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność maklerską. Może być pomocny dla inwestorów instytucjonalnych. Pozwala na dodatkowe analizy. High frequency trading - tylko domy maklerskie, które go stosują osiągają dodatnią stopę zwrotu.
Indeksator - obliczanie wartości indeksów i przekazywanie go do systemu informacyjnego
System notujący
System dystrybucji informacji - przekazywanie i rozpowszechnianie informacji zleceniach, transakcjach, zawieszeniu notowań i innych informacji związanych z funkcjonowaniem systemu.
Systemy notowań papierów wartościowych w ramach Wersetu:
3 systemy:
System notowań ciągłych - akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje(wszystkie), certyfikaty inwestycyjne, jednostki indeksowe, wszystkie instrumenty pochodne (czas przebiegu notowań inny niż dla akcji). System kursu jednolitego z dwoma fixingami podczas dnia - akcje o niskiej płynności, prawdo akcji, prawa poboru
System kursu jednolitego z jednym fixingiem podczas dnia - formalnie dostępny, ale nie ma żadnego instrumentu notowanego w nim w tej chwili. Dwa pierwsze systemy są kierowane zleceniami. Określane są widełki w stosunku do kursu odniesienia (kurs otwarcie, zamknięcia).
Trzeci kierowany jest ceną, która musi być wartościowo określona.
W dyspozycjach ustalamy czas realizacji zlecenia. Jeśli nie ma terminu ważności, transakcje mogą być unieważniane. System notowań ciągłych:
Dokładność, z jaką podawane są ceny akcji zależy od poziomu nominalnej akcji:
500 - dokładność do 50 groszy
Dokładność cen obligacji:
Cena notowań podawana jest w % - dokładność do 1 setnej procenta
Cena rozliczeniowa w zł i ustalana wg formuły - cena z notowań w punktach % razy wartość nominalna jednej obligacji plus odsetki narosłe od początku okresu odsetkowego do momentu rozliczenia transakcji. Obligacje rozliczane są wg zasady dwa dni robocze po zawarciu transakcji. Do ceny notowań musimy doliczyć odsetki do momentu rozliczenia transakcji. Przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego giełda publikuje tabele odsetkowe dla danych obligacji. Z niej wynika, jaka będzie wartość obligacji na dany dzień.

(…)

… giełdowym Warset:
Realizacja zleceń - proces zawierania transakcji
Żeby można było uczestniczyć w obrocie giełdowym trzeba w firmie inwestycyjnej otworzyć Rachunek papierów wartościowych i Rachunek pieniężny służący do obsługi transakcji
To, co potocznie nazywa się zleceniem nie jest zleceniem maklerskim, ale dyspozycję klienta
Firmy inwestycyjne działają we własnym imieniu, ale na zlecenie klienta
Proces…
… (ważności zlecenia) - wyróżniamy 3, a z dodatkowymi warunkami jest ich więcej:
Zlecenie ważne do końca sesji giełdowej, (czyli 1 dzień)
Zlecenia z określonym terminem ważności - dokładnie określamy, do jakiego dnia jest ważne zlecenie
Zlecenia bez określonego terminu ważności - jest ważne cały czas bez określania terminu
Regulamin giełdy pozwala w określonych sytuacjach anulować zlecenia bez terminu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz