Sesja giełdowa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sesja giełdowa - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na tematy takie, jak: systemy notowań, kryteria doboru, przebieg sesji, notowania jednolite, równoważenie rynku, ustalanie kursu, dokładność określania kursów papierów wartościowych, zlecenia po każdej cenie.

Systemy notowań
Początkowo Giełda Warszawska przeprowadzała tylko jedną sesję w tygodniu. Wraz z rozwojem rynku liczba sesji tygodniowo wzrastała, i obecnie mamy normalną sytuację gdzie ma miejsce pięć sesji tygodniowo. Przyjętym systemem notowań jest system pojedynczego i podwójnego fixingu oraz system notowań ciągłych. Przyjęcie tego systemu wynikało z współpracy z giełdami francuskimi. Kryteria doboru
O doborze danego papieru wartościowego do danego systemu decyduje w głównej mierze jego płynność. W zasadzie wynika z tego, że papiery na których są najwyższe obroty będą trafiały do najbardziej "prestiżowych" notowań ciągłych, a najmniej płynne akcje do system pojedynczego fixingu. Przy określaniu płynności uwzględnia się w szczególności średni wolumen obrotu oraz średnią liczbę transakcji danymi akcjami, których ocenę dokonuje się po zakończeniu każdego kwartału. Od powyżej przedstawionych zasad istnieją wyjątki np. akcje zakwalifikowane do działu innowacyjnych technologii będą notowane zawsze w systemie notowań ciągłym. Wraz z wprowadzeniem w 2000r. nowego systemu notowań zrezygnowano z jednoczesnego notowania papierów wartościowych w dwóch systemach (ciągłych i fixingu) jak to miało miejsce wcześniej w przypadku dużej ilości spółek giełdowych. W systemie notowań ciągłych znajdują się następujące papiery wartościowe : akcje wchodzące w skład indeksów WIG20, TECHWIG, NFI, akcje nowych spółek wprowadzanych na rynek podstawowy, pozostałe akcje o wystarczającej płynności, obligacje skarbowe i inne, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, warranty, opcje), listy zastawne, prawa poboru z akcji notowanych w systemie notowań ciągłych, prawa do nowych akcji, o ile akcje te będą notowane w systemie notowań ciągłych. W systemie notowań jednolitych z dwukrotnym fixingiem notowane będą : akcje spółek o średniej płynności, akcje nowych spółek wprowadzanych na rynek równoległy, prawa poboru z akcji notowanych w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami, prawa do nowych akcji, o ile akcje te będą notowane w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami. W systemie notowań jednolitych z jednym fixingiem notowane będą : akcje spółek o niskiej płynności, akcje nowych spółek wprowadzanych na rynek wolny, prawa poboru z akcji notowanych w systemie notowań jednolitych z jednym fixingiem, prawa do nowych akcji, o ile akcje te będą notowane w systemie notowań jednolitych z jednym fixingiem. Przebieg sesji
W związku z rozbiciem poszczególnych papierów wartościowych na różne systemy notowań, sesja giełdowa dla każdego z tych systemów przebiega w całkowicie inny sposób. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz