Obowiązki informacyjne spółek publicznych -projekt 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki informacyjne spółek publicznych -projekt 3 - strona 1 Obowiązki informacyjne spółek publicznych -projekt 3 - strona 2 Obowiązki informacyjne spółek publicznych -projekt 3 - strona 3

Fragment notatki:

Projekt 3 : Temat : Obowiązki informacyjne spółek publicznych (z naciskiem na spółki giełdowe, a nie notowane na New connect i w obrocie pozagiełdowym) Obowiązki informacyjne akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji w spółkach giełdowych Obowiązki informacyjne :
Spółki powinny pozwolić ocenić sytuację gospodarczą i finansową a także ryzyko i inne aspekty Regulacje wprowadziły zakres informacji, który dotyczy spółek :
Dopuszczonych do obrotu i tych, które będą dopuszczone Skatalogować proces informacyjny :
3 fazy: (1) Do momentu dematerializacji : Sporządzenie dokumentu informacyjnego (w formie prospektu emisyjnego)
Podjęcie przez WZA uchwał w kontekście przekształcenia spółkę w publiczną
Złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie prospektu
Ewentualnie sporządzenie i zatwierdzenie aneksu 2 akty prawne w fazie I :
ustawa o ofercie publicznej i spółkach publicznych
rozporządzenie 809 / 2004 prospektowe (2) Od dematerializacji do momentu ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu :
Udostępnienie prospektu emisyjnego w formie drukowanej lub elektronicznej Akty prawne w II fazie :
Podstawą prawną są zapisy dotyczące upublicznienia prospektu w ustawie o ofercie publicznej i spółkach publicznych,
dodatkowo KSH (3) Od momentu złożenia wniosku o dopuszczenie do dopuszczenia do obrotu :
Obowiązki informacyjne we właściwej fazie:
Przekazywania informacji bieżących i okresowych oraz postępowanie z tzw. informacjami poufnymi
Jest rozporządzenie Ministra finansów regulujące postępowanie z informacjami poufnymi Akty prawne w 3 fazie : Ustawa o ofercie publicznej i spółkach publicznych
Rozporządzenie ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Rozporządzenie ministra finansów dotyczące sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych
Regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek wynikające z regulaminu giełdy
Na czym polegają obowiązki informacyjne w poszczególnych fazach i skąd wypływają (z aktów prawnych)
Trzeba bazować na aktualnych aktach prawnych na nie książce Droga na giełdę, bo tam nie ma już aktualnych aktów prawnych Obowiązki informacyjne akcjonariuszy : (4) Znaczny pakiet akcji - rozpoczyna się od 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA (a nie w ogólnej liczbie akcji) Jak go identyfikować? Jeżeli w spółce akcyjnej nie ma akcji uprzywilejowanych, co do głosów to udział w ogólnej liczbie akcji pokrywa się z udziałem w ogólnej liczbie głosów - komfortowa sytuacja

(…)

…, co do głosów to udział w ogólnej liczbie akcji pokrywa się z udziałem w ogólnej liczbie głosów - komfortowa sytuacja
Jeżeli są akcje uprzywilejowane, co do głosu?
Można to znaleźć w statucie spółki w kapitałach własnych - jakie uprawnienia wynikają z poszczególnych serii
Zmieniają się proporcje
Posiadacz akcji zwykłych na okaziciela ma większy udział w ilości akcji, ale mniejszy w liczbie głosów
Posiadacz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz