żródła prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
żródła prawa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PPM:
Akty prawa wewnętrznego - zawierają normy PPM pojmowanego sensu stricto.
Kodeks cywilny (Holandia, Belgia).
Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Niemcy).
Jedna lub wiele ustaw odrębnych (Polska, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).
 Ustawa z 1926 roku zastąpiona ustawą o PPM z 12 listopada 1965 roku.
d.) Przepisy kolizyjnoprawne znajdują się także w innych ustawach (prawo wekslowe, prawo czekowe, kodeks pracy, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks morski, prawo lotnicze).
Umowy międzynarodowe - normy o charakterze jednolitym (merytoryczne). Mają ujednolicać normy kolizyjne.
Umowy multilateralne:
Konwencja haska dotycząca uregulowania opieki nad małoletnimi z 12 czerwca 1902 roku;
Konwencja haska dotycząca ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych z 17 lipca 1905 roku;
Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy zarządzeń testamentowych z 5 października 1961 roku;
Konwencja haska o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich z 5 października 1961 roku;
Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 25 października 1980 roku;
Konwencja warszawska o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 roku.
Umowy bilateralne - (jest ich więcej) - przykład:
Umowa pomiędzy Polską a Estonią o stosowaniu prawa i o stosowaniu pomocy prawnej.
Umowy o charakterze merytorycznym to głównie:
Konwencja wiedeńska z 1989 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów;
Konwencja nowojorska z 1974 roku o przedawnieniu w sprzedaży towarów.
Prawo zwyczajowe - odegrało ogromną rolę w tworzeniu PPM. Kodyfikacja sprawiła, że zwyczaj stracił na znaczeniu. Niemniej jest on ważny.
Prawo wspólnotowe
a.) Rozporządzenie RZYM I, Rozporządzenie RZYM II - regulują kwestie zobowiązań.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz