Prawo Międzynarodowe Prywatne

Łączniki - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512

Łączniki - to elementy norm kolizyjnych, które (wiążą) łączą stosunek prawny z określonym obszarem prawnym. Mogą istnieć zróżnicowane więzi, sposoby - więc wiele punktów, ze względu na swój rodzaj. Dzielą się one na: Podmiotowe - decydują...

żródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

ŹRÓDŁA PPM: Akty prawa wewnętrznego - zawierają normy PPM pojmowanego sensu stricto. Kodeks cywilny (Holandia, Belgia). Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Niemcy). Jedna lub wiele ustaw odrębnych (Polska, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).  Ustawa z 1926 roku zastąpiona ustawą o PPM z 1...

Obejście prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

OBEJŚCIE PRAWA polega na zachowaniu się strony, które zmierza do zmiany powiązania stanu faktycznego z określonym obszarem prawnym w celu zmiany systemu prawnego. obejście prawa to działanie zamierzone (sztuczne) - nie wynika z normalnego postępowania stron. Działanie stanowiące obejście prawa może ...

Ogólna charakterystyka - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE - Ogólna charakterystyka Prawo kolizyjne - ma rozstrzygać konflikt praw. Przepisy kolizyjne. Rozstrzyga spory Nie reguluje bezpośrednio stosunków prawnych - tylko pośrednio - wskazuje odpowiednie prawo. Jest to młoda dziedzina - około 100 lat. Opiera się głownie na ...

Pojęcie położenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Pojęcie położenia - znów wątpliwości zrodziły się. Zwłaszcza co do nieruchomości - konkurują 2 zasady: Situs civilis - miejsce położenia rzeczy, rozumiane w sensie prawnym. Situs naturalis - miejsce położenia rzeczy, rozumiane w sensie fizycznym. Punktem wyjścia - situs naturalis - ale może być k...

Prawo niejednolite - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1379

Prawo niejednolite - nasza norma kolizyjna wskaże jako właściwe prawo państwa federalnego. I co dalej? Na terytorium jednego państwa obowiązuje wiele systemów prawnych - konflikt wewnątrz wskazanego prawa merytorycznego. Konflikt z prawem rozwiązaliśmy już nowymi normami kolizyjnymi a tu mamy dru...

Prawo rzeczowe - omówienie - Ruchomość

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

PRAWO RZECZOWE Bardzo trudne  nie ma jednolitych norm. W samej sferze systemów PPM zagadnienia dotyczące nieruchomości są bardzo niejednolite - duże zróżnicowanie. Dyferencjacja ze względu na prawa rzeczowe: Nieruchomości - prawo miejsca położenia nieruchomości Ruchomości - podążają za osobą -...

Stosowanie prawa właściwego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Stosowanie prawa właściwego: Normy kolizyjne wskazują nam prawo właściwe. Wskazanie to - zawarte w nowych normach może być wskazaniem przyjętym lub nieprzyjętym: Przyjęte - oba systemy prawa - i lex fori i wskazane prawo są zgodne ze sobą w danej sprawie. Np. ocena zdolności prawnej osoby fizycz...

Zmiana miejsca położenia rzeczy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Zmiana miejsca położenia rzeczy: Rzecz przemieszczona z terytorium jednego państwa do terytorium drugiego państwa, w skutek czego zmiana powiązania z określonym obszarem prawnym. Nie dotyczy nieruchomości - chyba, że granice państwa się przesuną. Dotyczy ruchomości, w przypadku gdy jest to natura...