Prawo Międzynarodowe Prywatne

note /search

Łączniki - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1939

Łączniki - to elementy norm kolizyjnych, które (wiążą) łączą stosunek prawny z określonym obszarem prawnym. Mogą istnieć zróżnicowane więzi, sposoby - więc wiele punktów, ze względu na swój rodzaj. Dzielą się one na: Podmiotowe - decydują...

żródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

ŹRÓDŁA PPM: Akty prawa wewnętrznego - zawierają normy PPM pojmowanego sensu stricto. Kodeks cywilny (Holandia, Belgia). Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Niemcy). Jedna lub wiele ustaw odrębnych (Polska, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).  Ustawa z 1926 roku zastąpiona ustawą o PPM z 1...

Obejście prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

OBEJŚCIE PRAWA polega na zachowaniu się strony, które zmierza do zmiany powiązania stanu faktycznego z określonym obszarem prawnym w celu zmiany systemu prawnego. obejście prawa to działanie zamierzone (sztuczne) - nie wynika z normalnego postępowania stron. Działanie stanowiące obejście prawa może ...

Ogólna charakterystyka - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE - Ogólna charakterystyka Prawo kolizyjne - ma rozstrzygać konflikt praw. Przepisy kolizyjne. Rozstrzyga spory Nie reguluje bezpośrednio stosunków prawnych - tylko pośrednio - wskazuje odpowiednie prawo. Jest to młoda dziedzina - około 100 lat. Opiera się głownie na ...

Pojęcie położenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Pojęcie położenia - znów wątpliwości zrodziły się. Zwłaszcza co do nieruchomości - konkurują 2 zasady: Situs civilis - miejsce położenia rzeczy, rozumiane w sensie prawnym. Situs naturalis - miejsce położenia rzeczy, rozumiane w sensie fizycznym. Punktem wyjścia - situs naturalis - ale może być k...

Prawo niejednolite - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1491

Prawo niejednolite - nasza norma kolizyjna wskaże jako właściwe prawo państwa federalnego. I co dalej? Na terytorium jednego państwa obowiązuje wiele systemów prawnych - konflikt wewnątrz wskazanego prawa merytorycznego. Konflikt z prawem rozwiązaliśmy już nowymi normami kolizyjnymi a tu mamy dru...

Prawo rzeczowe - omówienie - Ruchomość

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

PRAWO RZECZOWE Bardzo trudne  nie ma jednolitych norm. W samej sferze systemów PPM zagadnienia dotyczące nieruchomości są bardzo niejednolite - duże zróżnicowanie. Dyferencjacja ze względu na prawa rzeczowe: Nieruchomości - prawo miejsca położenia nieruchomości Ruchomości - podążają za osobą -...

Stosowanie prawa właściwego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Stosowanie prawa właściwego: Normy kolizyjne wskazują nam prawo właściwe. Wskazanie to - zawarte w nowych normach może być wskazaniem przyjętym lub nieprzyjętym: Przyjęte - oba systemy prawa - i lex fori i wskazane prawo są zgodne ze sobą w danej sprawie. Np. ocena zdolności prawnej osoby fizycz...

Zmiana miejsca położenia rzeczy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Zmiana miejsca położenia rzeczy: Rzecz przemieszczona z terytorium jednego państwa do terytorium drugiego państwa, w skutek czego zmiana powiązania z określonym obszarem prawnym. Nie dotyczy nieruchomości - chyba, że granice państwa się przesuną. Dotyczy ruchomości, w przypadku gdy jest to natura...