stosowanie prawa właściwego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
stosowanie prawa właściwego - omówienie - strona 1 stosowanie prawa właściwego - omówienie - strona 2 stosowanie prawa właściwego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Stosowanie prawa właściwego:
Normy kolizyjne wskazują nam prawo właściwe.
Wskazanie to - zawarte w nowych normach może być wskazaniem przyjętym lub nieprzyjętym:
Przyjęte - oba systemy prawa - i lex fori i wskazane prawo są zgodne ze sobą w danej sprawie.
Np. ocena zdolności prawnej osoby fizycznej Niemca dokonywana przez sąd polski.
 wskazanie prawa niemieckiego, bo według polskiego PPM zdolność prawna podlega prawu niemieckiemu.
Prawo niemieckie może oceniać zdolność według prawa niemieckiego w tym przypadku.
 są tu zgodne ze sobą i prawo polskie i prawo niemieckie, bo odesłanie do całego prawa niemieckiego, do norm kolizyjnoprawnych też, więc tam też zaglądamy.
Nieprzyjęte - osoba fizyczna ma obywatelstwo angielskie - nasze prawo (art. 9) - prawo ojczyste, czyli prawo angielskie.
Bierzemy całe prawo angielskie pod uwagę (też PPM).
Tu, według miejsca zamieszkania osoby - odesłanie gdzieś dalej - nie ma naszego przyjęcia.
Jeżeli Anglik mieszka w Polsce - polskie prawo.
To brak przyjęcia - czyli odesłanie.
To skutek braku jednolitości (nieujednolicenia) norm w poszczególnych systemach prawa.
Gdy norma kolizyjna systemu prawa wskazana przez normę kolizyjną państwa forum, nie aprobuje swego prawa, ale wskazuje inne ustawodawstwo  odsyła do innego prawa.
Casus Fargo - dziecko przedmałżeńskie; pochodzenie bawarskie. Mieszkał we Francji.
Normy prawa francuskiego - lex fori - wskazywało na prawo bawarskie (prawo spadkowe). Według prawa bawarskiego - właściwe tu było (dla spadku) położenie tej rzeczy  a ona była we Francji. Różnica była ogromna.
Według prawa francuskiego - przepadek na rzecz państwa.
Według prawa bawarskiego - możliwe dziedziczenie.
Odesłanie:
Gdy prawo państwa A wskazuje system prawny państwa B a prawo państwa B nie przyjęło wskazania i odsyła do prawa państwa X.
Zwrotne - państwo X jest państwem A. (przykład z Anglikiem).
A B X X = A A  B  A
wskazanie odesłanie
W PPM - art. 4 § 1 - odesłanie zwrotne.
Nie może ono mieć charakteru pośredniego - do prawa polskiego może odsyłać tylko prawo państwa B, a nie prawo państwa C do którego odsyła prawo państwa B.
Dalsze - państwo X to państwo C.
A  B  C
W PPM - art. 4 § 2 To odesłanie podlega ograniczeniu.
Jedynym łącznikiem występującym tutaj może być łącznik obywatelstwa.
Sprawy rodzinne, spadkowe - decyduje łącznik obywatelstwa - możliwe dalsze wskazanie.


(…)

… może odsyłać tylko prawo państwa B, a nie prawo państwa C do którego odsyła prawo państwa B.
Dalsze - państwo X to państwo C.
A  B  C
W PPM - art. 4 § 2 To odesłanie podlega ograniczeniu.
Jedynym łącznikiem występującym tutaj może być łącznik obywatelstwa.
Sprawy rodzinne, spadkowe - decyduje łącznik obywatelstwa - możliwe dalsze wskazanie.
Jeżeli forma czynności prawnej - tu nie decyduje łącznik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz