Przebieg czynności związanych ze stosowaniem klauzuli porządku publicznego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebieg czynności związanych ze stosowaniem klauzuli porządku publicznego - omówienie - strona 1 Przebieg czynności związanych ze stosowaniem klauzuli porządku publicznego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Przebieg czynności związanych ze stosowaniem klauzuli porządku publicznego:
Zastosowanie norm kolizyjnych forum, które wskaże właściwość prawa.
Wskazanie normy merytorycznej (np. Koran).
Ocena skutków stosowania takiej normy pod kątem niezgodności z podstawowymi zasadami porządku prawnego forum.
Zastosowanie tej klauzuli.
Skutki tego zastosowania są różne - dzielą się na 2 grupy:
Skutki (oddziaływanie) z punktu widzenia prawa właściwego
Pozytywne - w miejscu wyłączonego przepisu wprowadzony zostaje odpowiedni lex fori. Prawo, które dało skutki sprzeczne z porządkiem prawnym RP, zastępujemy prawem własnym.
Negatywne - wyłączenie obcego przepisu a nic w zamian w jego miejsce się nie wstawia.
Najczęściej mówi się o podwójnym skutku - wyłączenie prawa obcego i podstawienie innego prawa - może to być prawo krajowe, ale niekoniecznie.
W Polsce przyjmuje się, że jest brak automatycznego podstawienia prawa własnego w miejsce wyłączonego przez klauzulę przepisu prawa obcego.
W I kolejności należy poszukać przepisów zastępczych w prawie wskazanym.
Działanie klauzuli ze względu na sytuację stron (podmiotów stosunku prawnego)
Skutki dozwalające - prawo małżeńskie państw arabskich - zakaz zawierania związku małżeńskiego z osobami innego wyznania (lub z obcokrajowcami w ogóle); stosowanie tego przepisu w Polsce nie do zaakceptowania, bo u nas równouprawnienie. Zatem strona uzyska więcej niż uzyskałaby, gdyby zastosowano prawo obce.
Pełne - związek małżeński z Arabem.
Skutki zakazujące (zabraniające) - Polka i obywatel Arabii Saudyjskiej chcą związku małżeńskiego w Polsce. W jego przypadku stosujemy jego prawo a tam obowiązuje poligamia. Skutek nie do pogodzenia z zasadami. Strona uzyska mniej, niż gdyby stosowano prawo obce.
Kwestie wstępne, wyjściowe i wycinkowe:
Kwestia wstępna - norma sytuacja życiowa rozszczepiona
 To zagadnienie incydentalne, uboczne, które ujawniło się już po ustaleniu prawa właściwego dla sprawy głównej. Najczęściej w prawie rodzinnym, spadkowym, rzeczowym.
 To samodzielny (samoistny) stosunek prawny względem sprawy głównej, którego ocena wywiera wpływ na rozstrzygnięcie sprawy głównej.
Konieczność rozstrzygnięcia kwestii wstępnej wynika z norm merytorycznych prawa wskazanego dla sprawy głównej, bo jego normy uzależniają skutki prawne od istnienia jakiegoś stosunku podlegającego odrębnej ocenie kolizyjnoprawnej. Przykłady na kwestie wstepne:
Np. żeby ustalić prawa spadkowe wdowy należy rozstrzygnąć o ważności małżeństwa.
Np. roszczenie windykacyjne powoda - czy jest on właścicielem rzeczy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz