Klauzula porządku publicznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klauzula porządku publicznego - wykład - strona 1 Klauzula porządku publicznego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

KLAUZULA PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Klauzula porządku publicznego - prawa obcego stosować nie można, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.
Względność pojęcia porządku publicznego i jego zmienności w przestrzeni i czasie.
Klauzula porządku publicznego kieruje się przeciwko obcemu prawu merytorycznemu, pretendującemu do roli prawa właściwego, nie zaś przeciwko obcym normom kolizyjnym, dopuszczonym do głosu przez normy własnego prawa prywatnego międzynarodowego.
Powołanie się na klauzulę może nastąpić tylko ze względu na własny porządek prawny (porządek prawy państwa forum).
Jedynie wyjątkowo w ograniczonym zakresie może być brany pod uwagę porządek prawny państwa obcego.
Międzynarodowy porządek publiczny: zespół wartości ogólnoludzkich, uznanych w takich porozumieniach jak:
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Pakty Praw Człowieka
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Nie jest wykluczone działanie klauzuli porządku publicznego w stosunkach objętych kolizyjnoprawną regulacją umów międzynarodowych, nawet wtedy gdy prawem wskazanym jako prawo właściwe jest prawo państwa konwencyjnego.
Zawarcie konwencji z jakimś państwem nie oznacza akceptacji wszystkich jego wewnętrznych norm pod kątem zastosowania ich u nas.
Przy rozpatrywaniu podstaw ingerencji klauzuli trzeba brać pod uwagę porządek prawny aktualny ( z chwili orzekania) i to jedynie podstawowe zasady tego porządku prawnego.
Nim sięgnie się do klauzuli, należy zbadać do jakich skutków w danym przypadku prowadziłoby zastosowanie prawa obcego.
Należy brać pod uwagę rezultaty do jakich prowadzi zastosowanie w rozpatrywanej sprawie prawa obcego.
Odwołania się do klauzuli niesprawiedliwa samo to że zastosowanie prawa obcego prowadzi do innych następstw niż te które powstawałyby w wyniku zastosowania prawa polskiego.
Nadto musi zachodzić sprzeczność wyniku zastosowania prawa obcego z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.
Działanie zadowalające klauzuli - zachodzi wtedy gdy strona dzięki zastosowaniu klauzuli osiąga więcej niż osiągałaby gdyby zastosowano prawo obce (właściwe).
Działalnie zakazujące - polega na tym, że na skutek działania klauzuli wprowadza się ograniczenie nieznane obcemu prawu właściwemu co pogarsza położenie strony.
Działanie pozytywne klauzuli - gdy w miejsce wyłączonej normy obcej stosuje się normę własnego prawa.
Działanie negatywne klauzuli -

(…)

….
Konwencja rzymska z 1980
Zastosowanie prawa właściwego można odmówić jedynie wówczas, gdy takie zastosowanie w sposób oczywisty byłoby nie do pogodzenia z porządkiem publicznym państwa sądu orzekającego.
Przestroga przed nadużywaniem klauzuli porządku publicznego.
Rozporządzenie Rzym I i Rzym II - ma podobne unormowania.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz