obejście prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
obejście prawa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

OBEJŚCIE PRAWA polega na zachowaniu się strony, które zmierza do zmiany powiązania stanu faktycznego z określonym obszarem prawnym w celu zmiany systemu prawnego. obejście prawa to działanie zamierzone (sztuczne) - nie wynika z normalnego postępowania stron. Działanie stanowiące obejście prawa może dotyczyć jedynie norm bezwzględnie obowiązujących i tylko powiązań, które mają charakter kategoryczny. Obejście prawa skierowane jest przeciwko właściwości prawa merytorycznego, ale skutek obejścia dotyczy sfery kolizyjnoprawnej. przeciwdziałać skutkom obejścia można w ten sposób, że zostanie zastosowane lex fori.
Zawiera 3 elementy:
Obejście prawa to działanie zamierzone, skierowane na osiągnięcie celu subiektywnego.
Działanie sztuczne, nie wynikające z normalnego postępowania stron w kwestiach czy to osobistych czy gospodarczych.
Celem działania jest stworzenie w sztuczny sposób warunków faktycznych do zastosowania wybranego prawa, w ramach którego jest zrealizowanie zamiaru strony.
Działanie stanowiące obejście prawa może dotyczyć jedynie ius cogens i tylko tych powiązań, które mają charakter kategoryczny.
Obejście prawa jest zatem skierowane przeciwko właściwości prawa merytorycznego.
Skutek obejścia dotyczy sfery kolizyjnoprawnej.
Aby przeciwdziałać skutkom - prawo merytoryczne wskazane pierwotne, jako właściwe przez normy lex fori zostanie zastosowane.
Brak regulacji - w Polsce z doktryny i orzecznictwa - dotyczy oceny czy zaszło obejście prawa.
Zawsze trzeba sprawdzić, czy sytuacja z elementem obcym nie zmierza do obejścia prawa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz