Prawo Międzynarodowe Prywatne - strona 2

Zmiana statutu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Zmiana statutu - to zmiana powiązania prawnego stanu faktycznego z określonym obszarem prawnym a w konsekwencji zmiana prawa merytorycznego, właściwego dla danego stanu faktycznego. Może stanowić niekiedy obejście prawa (ma następstwa wykładni). Przyczyny zmiany statutu: Konflikty intertemporalne...

Charakter wyboru prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Strony mogą wybrać tylko prawo w danym momencie obowiązujące. Muszą się liczyć z tym, że może ono ulec zmianie, nawet istotnej. Są zabiegi, które mogą usztywnić to - np. klauzula usztywniająca wybór prawa. Wiąże to wybór z prawem z danego momentu - unika się zmiany tylko w przepisach dyspozytywnych....

Dopasowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Dostosowanie (dopasowanie) - to zabieg kwalifikacyjny prowadzony w płaszczyźnie merytorycznej. Celem jest usunięcie sprzeczności w braku harmonii między normami z różnych systemów prawnych, gdy brak harmonii utrudnia (uniemożliwia) zastosowanie prawa właściwego. Konieczność dopasowania - gdy

Klauzula porząku publicznego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Klauzula porządku publicznego: Obecnie niewiele przypadków jej stosowania w Polsce. Kiedyś była stosowana, zwłaszcza w stosunkach małżeńskich. Funkcje norm kolizyjnych - rozstrzyganie konfliktu w przestrzeni dla stosunku z elementem obcym. Prawo obce należy stosować nawet, gdyby miało wywoływać c...

Normy kolizyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2282

Normy kolizyjne PPM Teoria Tramera - norma kolizyjna to norma przewidująca, kiedy należy stosować normy własne a kiedy normy obce oraz zawierające określenie trybu decydującego, którą z tych norm stosować. Nie reguluje bezpośrednio stosun...