charakter wyboru prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
charakter wyboru prawa - omówienie - strona 1 charakter wyboru prawa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Strony mogą wybrać tylko prawo w danym momencie obowiązujące. Muszą się liczyć z tym, że może ono ulec zmianie, nawet istotnej. Są zabiegi, które mogą usztywnić to - np. klauzula usztywniająca wybór prawa. Wiąże to wybór z prawem z danego momentu - unika się zmiany tylko w przepisach dyspozytywnych.
Wybór prawa daje stronie możliwość odstąpienia od szczegółowego regulowania wszystkiego w umowie - wystarczy, ze wskaże prawo właściwe, co jest powszechnym zjawiskiem.
Charakter prawny wyboru prawa - wyróżniono tu 3 sytuacje:
Czynność prawna dwustronna dla umów, jednostronna dla jednostronnej czynności prawnej.
Czynność odrębna względem materialnej umowy głównej, dla której ustala się prawo właściwe - w tym samym akcie mogą się znajdować. I przed i po zawarciu umowy głównej można zawrzeć, dokonać czynności. Można zrobić to także następczo, np. w momencie sporu.
Czynność kolizyjnoprawna - inaczej czynność prawna PPM. Cała istota wyboru prawa. Strony mogą bezpośrednio wskazać prawo właściwe konkretnie albo określić je za pomocą łącznika, wówczas obiektywnego. Np. prawo miejsca zamieszkania sprzedawcy.
Materialnoprawne wskazanie - jest czymś innym niż powyższe. Uwidacznia objęcie swobodą woli stron. Strony włączają normy systemu do materialnej treści umowy. Te normy prawa obcego stają się częścią umowy. Regulują bezpośrednio prawa i obowiązki stron. Mogą to być normy prawne różnych państw. Umieszczenie przepisów bezpośrednio w umowie - tu nie ma mankamentu zmiany przepisów.
Np. całość regulujemy prawem polskim, a tylko 1 część - prawo włoskie obowiązuje w tym zakresie.
Rodzaje wyboru prawa:
Wybór prawa nieograniczony (pełny) - strona przystępująca może wybrać dowolny system prawa bez względu na to, czy istnieje związek między tym systemem ze stosunkiem prawnym.
 ROZPORZĄDZENIE RZYM I
Wybór prawa ograniczony (niepełny) - dwie sytuacje
Konkretny - wybór ograniczony do ściśle określonych sytuacji, wskazanych w ustawie.
 poprzednia ustawa polska o PPM
prawo ojczyste, miejsce położenia rzeczy, miejsce wykonania zobowiązania.
Ogólny - wybór prawa musi pozostawać w związku z tą czynnością praną - związek może mieć charakter faktyczny - wiązanie umowy w sposób rzeczywisty z danym obszarem prawnym (różne wymogi co do intensywności związku - normalny, ścisły, poważny, istotny, najściślejszy)
 art. 25 § 1 PPM - pozostaje w związku ze zobowiązaniem. Powiązanie logiczne - poza faktycznym - wybrane prawo w racjonalnym związku z daną czynnością prawną.
Np. bardzo szczegółowa regulacja w danym zdarzeniu - np. wybór prawa angielskiego dla umowy ubezpieczenia morskiego - w prawie angielskim umowa ta jest szczególnie rozwinięta - bez względu na to czy jest jakiekolwiek powiązanie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz