Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych.
Czynności prawne jednostronne w obrocie międzynarodowym odgrywają mniejszą rolę niż umowy:
Przyrzeczenie publiczne
Przyjęcie przekazu przez przekazanego
Wystawienie dokumentu zawierającego zobowiązanie do zapłaty.
Art.30 ppm „ przepisy o prawie właściwym dla zobowiązań umownych stosuję się odpowiednio do zobowiązań z jednostronnych czynności prawnych”.
Przepisy 25-29
Art.25 - zobowiązania dotyczące nieruchomości podlegają prawu państwa jej położenia (bez możliwości wyboru prawa).
Dla zobowiązań niedotyczących nieruchomości, wynikających z jednostronnych czynności prawnych, możliwy jest wybór prawa.
Wyboru może dokonać osoba dokonująca jednostronnej czynności prawnej w oświadczeniu złożonym równocześnie z jej dokonaniem albo przed lub po jej dokonaniu.
Z chwilą gdy obie strony stosunku zobowiązaniowego są już znane, wybór może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia obu stron stosunku zobowiązaniowego.
To samo odnosi się do uchylenia lub zmiany wyboru prawa.
W braku wyboru prawa najpierw należy rozważać możliwość wykorzystania w omawianym zakresie At.28.
W sytuacji gdy nie dokonano wyboru prawa i nie zachodzą przesłanki z art.28, zobowiązanie z jednostronnej czynności prawnej oceniać należy wg prawa miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, która czynności prawnej dokonała.
Jeżeli czynność prawna stanowi czynność prawną podjętą w zakresie przedsiębiorstwa, zamiast prawa państwa, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba dokonująca czynności prawnej, stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa osoby dokonującej czynności prawnej.
W sytuacji gdy podjęta czynność prawna nie jest dokonana w zakresie przedsiębiorstwa oraz gdy ustalenie miejsca zamieszkania lub siedziby osoby dokonującej okaże się niemożliwe - właściwe będzie prawo państwa, w którym czynność została dokonana.
Mimo wejścia w życie konwencji rzymskiej, dzięki ustawie z 1965 zachowują znaczenie przepisy 25-29.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz