pojęcie położenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pojęcie położenia  - omówienie - strona 1 pojęcie położenia  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie położenia - znów wątpliwości zrodziły się. Zwłaszcza co do nieruchomości - konkurują 2 zasady:
Situs civilis - miejsce położenia rzeczy, rozumiane w sensie prawnym.
Situs naturalis - miejsce położenia rzeczy, rozumiane w sensie fizycznym.
Punktem wyjścia - situs naturalis - ale może być korygowany przez sites civilis.
Wyjątki na rzecz situs civilis:
Prawo rzeczowe na środkach transportowych - przepisy szczególne wchodzą w grę.
statki powietrzne - art. 11 prawa lotniczego - statut rzeczowy to prawa państwa przynależności danego statku.
 statki morskie - art. 355 kodeksu morskiego - statut rzeczowy - prawo bandery statku.
 prawa rzeczowe statku wpisanego w rejestrze - prawo państwa tego rejestru.
 statek w budowie - prawo państwa, w którym jest budowany.
 przywileje na statku - prawo państwa sądu, gdzie dochodzi się roszczenie o zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej przywilejem.
Prawa rzeczowe na przewożonych przedmiotach - res in transitu.
Przedmiot tych praw - w ruchu - układ dynamiczny, brak rzeczywistego powiązania z którymkolwiek terytorium.
Z chwilą dostarczenia rzeczy do miejsca przeznaczenia - nastąpi „usztywnienie” jej położenia - układ statyczny.
Zmiana kwalifikacji kolizyjnoprawnej - zmiana miejsca położenia rzeczy.
Możliwości:
lex loci speditionis - prawo miejsca wysłania
lex loci destinationis - prawo miejsca przeznaczenia
Są to dwie rozbieżne koncepcje.
Są też inne:
prawo państwa tranzytowego
prawo aktualnego miejsca położenia rzeczy
prawo miejsca przynależności środka transportu
lex fori
prawo wybrane przez strony
Położenie prawne na dobrach niematerialnych:
Przyjmuje się, że właściwe jest lex loci protectionis - gdzie udzielono im ochrony prawnej - prawo tego państwa.
Zakres statutu rzeczowego:
Powstanie, zmiana, przeniesienie, wygaśnięcie oraz treść określonego prawa rzeczowego.
Zdarzenie wywołujące skutki prawnorzeczowe, czynności prawnej, zasiedzenie, znalezienie, przetworzenie.
Nie muszą podlegać lex rei sitae - mogą wchodzić w zakres innych statutów.
Np. umowa sprzedaży w Polsce samochodu skradzionego za graniczą - właściwe jest wyłącznie prawo polskie.
Ochrona praw rzeczowych.
Nie należy się z kolei ocena tytułów nabycia praw rzeczowych, które stanowią podstawę powstania, zmiany lub wygaśnięcia prawa rzeczowego, jakie zaliczają się do innych działów prawa rzeczowego - np. prawa obligacyjne (np. umowa sprzedaży) i kwestie prawa spadkowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz