Zagadnienia kwalifikacyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia kwalifikacyjne - omówienie - strona 1 Zagadnienia kwalifikacyjne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zagadnienia kwalifikacyjne.
Łącznik miejsca położenia przedmiotu prawa rzeczowego ( lub posiadania).
Nie sprawia trudności oznaczenie położenia nieruchomości.
Wątpliwości przy oznaczeniu położenia ruchomości.
Przyjmuje się że chodzi o rzeczywiste położenie rzeczy w znaczeniu czysto fizycznym.
Brak wymogu stałego usytuowania rzeczy w jednym miejscu, ani też wymogu trwałości położenia.
Łącznik situs rei zawodzi o odniesieniu do rzeczy znajdujących się w transporcie.
Str.215 I i II nurt
Pogląd o konieczności elastycznego podejścia i poszukiwania rozwiązania de casu ad casum w zależności od okoliczności konkretnego przypadku.
Trafny wydaje się na gruncie prawa polskiego.
Należy w każdym konkretnym przypadku poszukiwać prawa najbardziej odpowiedniego ze względu na powiązanie stanu faktycznego z określonym obszarem prawnym.
Przyjmuje się że rzeczą w transporcie mamy do czynienia wtedy gdy rzecz jest przewożona z jednego państwa do drugiego przez terytorium państwa trzeciego lub przynajmniej przez pełne morze.
W wypdku wysłania rzeczy z jednego państwa do drugiego przez wspólną granicę - zmiana statutu rzeczowego, następująca w chwili gdy rzecz znajdzie się poza granicami państwa wysłania.
Kryterium miejsca położenia jest nieprzydatne przy określeniu prawa właściwego dla praw rzeczowych na statkach morskich lub powietrznych.
Łącznik bandery lub miejsca zarejestrowania statku.
Lex banderae nie obejmuje towarów przewożonych na statku morskim.
Przy wyznaczaniu ich statutu rzeczowego znajdują zastosowanie wyżej przedstawione prawdiła dotyczące rei in transitu.
Tak samo w prawie lotniczym.
Dokumenty „reprezentujące” towar - o tym czy dokument reprezentuje towar, decyduje prawo miejsca położenia towaru.
Do oceny nabycia praw na samym dokumencie właściwe jest prawo miejsca położenia dokumentu.
Jakiemu prawu ma podlegać ocena wpływu zbycia dokumentu na stosunki prawnorzeczowe towaru.
Rozwiązania: Właściwość prawa miejsca położenia towaru,
Właściwość legis cartae,
Właściwość prawa, któremu podlega stosunek prawny inkorporowany w dokumencie.
„Miejsce położenia” prawa, gdy jest ono przedmiotem prawa rzeczowego. (np. użytkowanie)
Jeżeli prawo będące przedmiotem prawa rzeczowego, ma swój zmysłowy punkt odniesienia w postaci rzeczy, decydujące znaczenie przy poszukiwaniu systemu prawnego właściwego do oceny prawa rzeczowego na prawie można przyznać miejscu położenia owej rzeczy.


(…)

… wierzytelność.
Pojęcie praw rzeczowych i posiadania.
Zasięg norm kolizyjnych wyznaczających statut zależy od sposobu ustalania znaczenia wyrażeń określających zakres tych norm.
Sposób rozumienia terminów: własność, inne prawa rzeczowe, posiadanie.
Jak postępować przy ocenie czy w rozpatrywanym przypadku chodzi o prawo rzeczowe lub posiadanie w celu ustalenia przesłanek zastosowania norm z 24 ppm.
(katalogi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz