prawo rzeczowe - omówienie - Ruchomość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo rzeczowe - omówienie - Ruchomość - strona 1 prawo rzeczowe - omówienie - Ruchomość - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO RZECZOWE
Bardzo trudne  nie ma jednolitych norm.
W samej sferze systemów PPM zagadnienia dotyczące nieruchomości są bardzo niejednolite - duże zróżnicowanie.
Dyferencjacja ze względu na prawa rzeczowe:
Nieruchomości - prawo miejsca położenia nieruchomości
Ruchomości - podążają za osobą - właściwe prawo personalne osoby uprawnionej z tytułu prawa rzeczowego.
Zasada odrębnego traktowania nieruchomości i ruchomości przetrwała do dziś. Łączna właściwość statutu rzeczowego - lex rei sitae - jednolity łącznik dla ruchomości i nieruchomości (miejsce położenia rzeczy).
W sferze jurysdykcyjnej - są problemy w praktyce (przeszkody).
Art. 1107 KPC - określa, co należy do jurysdykcji krajowej.
Statut prawa rzeczowego - art. 24 PPM - własność i inne prawa rzeczowe - prawo państwa, w którym znajduje się ich przedmiot.
Stosuje się odpowiednio do posiadania - art. 24 § 3 PPM.
Kwalifikacja zakresu normy kolizyjnej.
Pojęci praw rzeczowych i posiadania - bardzo różnie rozumiane w poszczególnych systemach.
Odróżnienie praw rzeczowych od praw obligacyjnych - bardzo ważne: zwłaszcza prawo zatrzymania
ciężary realne
timesharing
Rozwijanie tego, np. według metod kwalifikacyjnych.
Lex fori, lex causae lub metoda porównawcza lub funkcjonalna.
Zaproponowano uniwersalną definicję praw rzeczowych - w polskiej nauce. Ponieważ prawa rzeczowe są autonomiczne.
PRAWA RZECZOWE to prawa, których przedmiotem są rzeczy lub inne dobra przedstawiające wartość majątkową, a których cechą jest bezpośrednie władanie o charakterze bezwzględnym (erga omnes) osoby uprawnionej nad tym przedmiotem.
Wątpliwości budzi instytucja posiadania - czy to prawo czy to stan faktyczny. Przeważa pogląd, że powinno rozstrzygać o tym lex rei sitae.
Stosowanie przez analogię (odpowiednio) - np. prawo autorskie (na dobrach intelektualnych) - też problem nierozwiązany.
Jednolity łącznik - lex rei sitae, wspólny dla prawa rzeczowego na ruchomości i nieruchomości - art. 24 § 1 PPM.
Pojęcie przedmiotu - szersze niż pojęcie rzeczy. Przedmiotem prawa rzeczowego mogą być nie tylko rzeczy materialne, ale też inne dobra majątkowe.
Pojęcie przedmiotu odnosi się do różnego rodzaju praw (wierzytelność), a nawet do zespołu praw (państwo, gospodarstwo rolne). Stąd też szersze pojęcie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz