Łączniki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łączniki - omówienie - strona 1 Łączniki - omówienie - strona 2 Łączniki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Łączniki - to elementy norm kolizyjnych, które (wiążą) łączą stosunek prawny z określonym obszarem prawnym. Mogą istnieć zróżnicowane więzi, sposoby - więc wiele punktów, ze względu na swój rodzaj.
Dzielą się one na:
Podmiotowe - decydujący element stosunku prawnego z ze względu na który następuje powiązanie z określonym porządkiem prawnym i powiązanie to następuje ze względu na okoliczności dotyczące jakiegoś podmiotu -osoby fizycznej lub prawnej - czyli podmiotu stosunku prawnego.
Łączy stosunek prawny z obszarem poprzez podmioty. Do tych okoliczności należą:
a.) Obywatelstwo - dotyczy głównie statutu personalnego osoby fizycznej (lex personae) jak i statusu rodzinnego i spadkowego. Ma charakter łącznika obiektywnego - nie można go sobie wybrać.
Prawo wskazane za pomocą tego łącznina  prawo ojczyste - lex patriae.
Podwójne obywatelstwo - art. 6 § 1 PPM. Ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego. Uznaje się podmiot za obywatela polskiego, choć jest on obywatelem innego państwa (tak jak w prawie administracyjnym).
Cudzoziemiec podlega temu, z którym jest najsilniej związany. W prawie administracyjnym, według prawa zgodnie z którym wjechał na teren Polski.
Brak obywatelstwa - art. 3 PPM.
Stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się miejsce zamieszkania. A jeśli nie można ustalić, to stosuje się art. 7 PPM - prawo państwa polskiego.
b.) Miejsce zamieszkania - zwany inaczej domicylem. Główny łącznik posiłkowy w PPM. Jest popularny w krajach imigranckich, jak USA, kraje latynoskie. Łącznik, który pozwala powiązać osoby z obszarem ze względu na miejsce zamieszkania. Domicyl nie jest pojęciem uniwersalnym.
O tym, czy mamy miejsce zamieszkania, decydują 2 elementy:
 faktyczne przebywanie (corpus)
 zamiar przebywania (animus).
Poza pobytem za granicą i zamiarem przebywania należy wziąć pod uwagę czy pobyt nie jest podyktowany chęcią obejścia prawa. Np. gdy prawo ojczyste nie gwarantuje uprawnień.
Domicyl może dzielić się na:
 z pochodzenia - przez urodzenie.
 z wyboru
 z zależności - dotyczy osób pozostających pod opieką rodziców.
c.) Pobyt osoby fizycznej - nie jest regulowany w PPM, zwany inaczej residence.
Zwykły - centrum interesów osoby, gdzie osoba zazwyczaj przebywa - tylko corpus, brak animus.
Prosty - każe chwilowe, przemijające przebywanie na terenie państwa.
Sprawy testamentu regulują konwencje.
Łącznik podmiotowy obiektywny - dla osób prawnych (także niezupełnych).
Dwa główne łączniki (plus trzeci, ale wątpliwy).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz