Umowa przewozu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa przewozu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Umowa przewozu
9Umowa przewozu jest podstawowym kontraktem w działalności transportowej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Ponieważ elementem przedmiotowo istotnym jest odpłatność, umowa, na podstawie której przewóz dokonywany jest przez przewoźnika nieodpłatnie, nie jest umową przewozu, aczkolwiek przepisy ustawy - Prawo przewozowe stosuje się do niej odpowiednio. Jeżeli przewóz dokonywany jest nieodpłatnie przez osobę niebędącą przewoźnikiem, do umowy stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia. Jeżeli natomiast przewóz jest dokonywany odpłatnie, lecz przez osobę nieposiadającą statusu przewoźnika (tzw. odpłatny przewóz okazyjny), do takiej umowy nienazwanej stosuje się odpowiednio przepisy umowy o dzieło.
Umowa przewozu jest umową o świadczenie usług, w której przedmiotem jest dokonanie czynności faktycznej polegającej na przemieszczeniu za pomocą środka transportu osób lub rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Ma ona charakter zobowiązania rezultatu. Na gruncie Kodeksu cywilnego umowa ta ma charakter konsensualny. Konsensualność została również potwierdzona w ustawie Prawo przewozowe w odniesieniu do transportu osobowego i towarowego. Realny charakter ma jedynie umowa przewozu przesyłki bagażowej (art. 25 ust. 2 pr.przewoz.).
Charakterystyczne dla umowy przewozu jest zróżnicowanie reżimu prawnego. Podstawową regulację stanowi tytuł XXV k.c. Przepisy te nie regulują wyczerpująco wszystkich kwestii przewozu i stosowane są jedynie subsydiarnie. Przewóz ze względu na swój specjalistyczny charakter i zróżnicowanie w poszczególnych gałęziach transportu został poddany odrębnym uregulowaniom, wśród których znaczenie naczelne mają: ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.), ustawa z 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) i ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.). Przwóz ze swojej natury wykracza poza granice jednego państwa, dlatego jest również przedmiotem regulacji konwencji międzynarodowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz