Prawo przewozowe - Zakres przedmiotowy ustawy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo przewozowe - Zakres przedmiotowy ustawy - strona 1 Prawo przewozowe - Zakres przedmiotowy ustawy - strona 2 Prawo przewozowe - Zakres przedmiotowy ustawy - strona 3

Fragment notatki:

Prawo przewozowe  Zakres przedmiotowy ustawy:   Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy  wszystkie rodzaje przewozów, z wyjątkiem przewozów morskich, lotniczych i konnych.  Warto zwrócić uwagę na zmiany dotyczące prawa lotniczego. Początków stara ustawa -  Prawo lotnicze z 1962 r. regulowała umowy przewozu lotniczego, następnie poddano umowy  lotnicze ustawie - Prawo przewozowe, a obecnie nowa ustawa - Prawo lotnicze z 2002 r.  ponownie wyłączyła umowy przewozu lotniczego spod ustawy Prawo przewozowe, poddając  je regulacji k.c.     Podstawowe definicje ustawowe:  PRZEWOŹNIK - Przewoźnik jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości zakres swego  działania, adresy punktów odprawy, sposób zawierania umowy przewozu, a w regularnej  komunikacji publicznej rozkład jazdy środków transportu.  OBOWIĄZEK PRZEWOZU - jak była już o tym mowa, w zakresie podanym do wiadomości  publicznej, przewoźnik jest obowiązany do przewozu osób i rzeczy oraz do użycia  odpowiednich środków transportowych, (art.3 Pr.przew.) Obowiązek jest wyłączony na  skutek siły wyższej, nie zastosowania się klienta do przepisów przewozowych, nie posiadania  odpowiednich środków transportowych. Obowiązek może być ograniczony przez właściwego  ministra, wojewodą, prostą, wójta, burmistrza ze względu na potrzeby obronności, a przez  przewoźnika m.in. ze względu na klęskę żywiołową.     REGULAMINY   PRZEWOZU   -  przewoźnik  może  wydawać regulaminy określające warunki  obsługi podróżnych, odprawy i przewozu osób i rzeczy, (art.4 Pr.przew.) Analogiczne  regulaminy może wydawać organizator publicznego transportu zbiorowego (o którym będzie  mowa w dalszej części wykładu).     PRZEWOŹNIK UMOWNY I FAKTYCZNY - przewoźnik rrtoże powierzać wykonanie przewozu  innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże podnosi  odpowiedzialność za ich czynności, jak za swoje własne. Odróżnienie przewoźnika  umownego i faktycznego występuje także w innych rodzajach transportu np. w transporcie  morskim.     PRZEWÓZ WYKONYWANY PRZEZ KILKU PRZEWOŹNIKÓW -przewóz może być wykonywany  przez kilku przewoźników tej samej lub różnej gałęzi transportu na podstawie jednej umowy  przewozu i jednego dokumentu przewozowego; odpowiedzialność takich przewoźników jest  solidarna.     TARYFY I CENNIKI - przewoźnik jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości stosowane  taryfy i cenniki.     Przewóz osób i przesyłek bagażowych   Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu lub spełnienie innych określonych przez 

(…)

… i niezwłocznie oddać w ręce Policji
lub innych organów porządkowych".
Przewóz towarów
PRZESYŁKA TOWAROWA - przesyłkę towarową stanowią rzeczy przyjęte do przewozu na
podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.
LIST PRZEWOZOWY - problematyką listów przewozowych w różnych rodzajach transportu
omówiono w ramach wykładu o dokumentach przewozowych.
ODDANIE PRZESYŁKI - nadawca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz