List przewozowy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
List przewozowy - omówienie - strona 1 List przewozowy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

List przewozowy
List przewozowy w świetle doktryny stanowi dokument konkretyzujący warunki umowy o przewóz w sposób dostępny dla wszystkich podmiotów uczestniczących w przewozie przesyłki tj. nadawcy, przewoźnika (lub przewoźników) oraz odbiorcy. List przewozowy nie jest papierem wartościowym i nie jest przeznaczony do obrotu. Powinien on towarzyszyć przesyłce w czasie dokonywania przewozu. Przewoźnik może żądać wystawienia listu przewozowego przez wysyłającego, a wysyłający może żądać od przewoźnika wydania mu jego odpisu. List przewozowy powinien zawierać wówczas co najmniej dane, które wysyłający obowiązany jest podać przewoźnikowi w związku z wykonywaniem umowy o przewóz. Zgodnie z art. 38 Prawa przewozowego nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy, a jeżeli przy danym rodzaju przewozu jest to powszechnie przyjęte, w inny sposób dostarcza informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przewozu. Zgodnie z powyższym list przewozowy to przede wszystkim dowód zawarcia umowy przewozu, ale dowodem zawarcia umowy przewozu może być również przekaz elektroniczny, wydruk i inny dokument zawierający informacje określone w art. 38 Prawa przewozowego. W zasadzie list przewozowy spełnia trzy podstawowe funkcje : dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna - informacyjną. a) Dowodowa - co do zawarcia oraz wykonania umowy przesyłki b) Legitymacyjna- posiadanie listu lub jego odpisu umożliwia dysponowanie przesyłką w czasie trwania przewozu c) Instrukcyjno - informacyjną - określa szczegóły dokonywania przewozu np. W temp do 5 stopni Celsjusza, opakowanie, czas przewozu, miejsce odbioru etc. W transporcie kolejowym, samochodowym i krajowym lotniczym np. występuje w 4 egzemplarzach oryginał, ceduła, grzbiet i wtórnik (oryginał dla odbiorcy, ceduła dla pokwitowania odbioru, grzbiet dla stacji nadania i wtórnik dla wysyłającego), a w transporcie lotniczym międzynarodowym - w 3 egzemplarzach, a w transporcie morskim, poza kabotażowym, występuje konosament. Najszerszą moc dowodową ma oryginał listu - towarzyszy przesyłce podczas całego procesu przewozu - na nim lub na cedule (egzemplarz dla przewoźnika) dokonywane jest pokwitowanie odbioru, W liście przewozowym nadawca zamieszcza: a) Nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę, b) Miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy, c) Określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia, d) Inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń. Nadawca dołącza do listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych, a w razie niemożności ich dołączenia dostarcza je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów lub miejscu ich złożenia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz