Dokumenty przewozowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumenty przewozowe - strona 1 Dokumenty przewozowe - strona 2 Dokumenty przewozowe - strona 3

Fragment notatki:

DOKUMENTY  PRZEWOZOWE    Wprawdzie umowa przewozu nie wymaga dla swej ważności szczególnej formy, ale tradycją  tego typu umów jest swoista Ich dokumentacja. Ust przewozowy wywodzi się od zwykłego  listu, Jaki niegdyś wysyłany był do odbiorcy za pośrednictwem przewoźnika. Świadczyć o tym  może określenie listu przewozowego w różnych językach np.: franc, lettre de voiture, włos.  lettera di vettura, niem. Frachtbrief.  Niewątpliwie najwcześniej stosowano dokumentację przewozu w transporcie morskim.  Początków konosamentów można doszukiwać się już w Średniowieczu. Jeden z pierwszych  tego typu dokumentów został wystawiony w Pizie już w 1390 roku, w XVI wieku stosowane  były już powszechnie formularze konosamentów w sześciu językach. Dominacja  przewoźników morskich i narzucanie przez nich standardowych dokumentów doprowadziło  do tego, że konosament stał się dokumentem nieodpowiedzialności przewoźnika morskiego.  Stosowanie niezrozumiałych, jednostronnie korzystnych dla przewoźnika klauzul umownych  stało się powodem, określenia przewozu za konosamentem jako umowy w której przewoźnik  morski mógł wydać odbiorcy to co ,kiedy chciał, jak chciał i kiedy chciał. Specyfika  konosamentu, jako dokumentu przewozowego wymaga, by poświęcić mu odrębny wykład w  części poświęconej prawu morskiemu.  List przewozowy w transporcie lądowym upowszechnił rozwój transportu kolejowego. Kolej  od początku przyjęła zasadę wystawiania listów przewozowych na każdą przesyłkę  oddzielnie. Zasada ta przeszła do innych rodzajów transportu i obecnie stała się powszechną.  Początkowo list przewozowy formułował wysyłający, a obecnie dokument ten wystawiany  jest w zasadzie wspólnie przez "^^wysyłającego I przewoźnika, który posługuje się najczęściej  gotowymi formularzami listów przewozowych. Wzorce wręcz przewidują, które rubryki  (pola) wypełnia przewoźnik, a które wysyłający.  Funkcje listu przewozowego   Funkcja konstytutywna   W niektórych rodzajach transportu (kolejowy, lotniczy) wystawienie listu przewozowego i  jego przyjęcie przez przewoźnika jest warunkiem konstytutywnym zawarcia umowy  przewozu. Taka jest rola listu przewozowego w konwencjach CMR, COTIV, SMGS. W. Górski  pisze wręcz, że list przewozowy jest obligatoryjny na gruncie ustawy - Prawo przewozowe.  Można z tym poglądem polemizować, ale trudno zaprzeczyć, że rola listu przewozowego jest  w stosunkach przewozowych trudna do przecenienia.  Funkcja dowodowa   List przewozowy stwarza domniemanie faktyczne, że ładunek przyjęty do przewozu w  zakresie ilości i jakości odpowiadają treści listu przewozowego w momencie jego 

(…)

…, że wszystkie te dokumenty zastąpi
ujednolicony dokument przewozu kombinowanego zgody z konwencją genewską o
przewozie multimodalnym, która została uchwalona w 1980 r. niestety nie spełniła się.
Najnowszym jednak osiągnięciem prawa morskiego są Reguły Rotterdamskie, które w art.1
pkt 1 tak definiuje umowę przewozu:
"oznacza umowę, w której przewoźnik, za opłatą należną za fracht, zobowiązuje się
przewieźć towary z jednego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz