Prawo transportowe

note /search

Cofnięcie licencji przewozowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Cofnięcie licencji przewozowej Od dwóch lat zajmuję się transportem międzynarodowym towarów. W związku z tym uzyskałem licencję, która jest wymagana do wożenia towarów za granicę. Słyszałem, że uzyskaną licencję mogę stracić, poprzez wyrok karny, wydany już w trakcie korzystania z licencji. Czy jes...

Czynności służbowe a kompetencje policjantów.

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Czy policjanci w każdym przypadku mogą podejmować czynności służbowe /z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkańców osiedla/ na terenie zamkniętym osiedla, którego drogi oznaczone są jednocześnie dwoma znakami D-40 „strefa zamieszkania” oraz D-46 „droga wewnętrzna” i egzekwować od uczestników ruch...

Zadania własne gminy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

Do zadań własnych gminy należą sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Czy oznacza to, że do obowiązków gminy należy utrzymanie, poza drogami publicznymi, także dróg wewnętrznych? Drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korz...

Działalność spedycyjna w zmienionej ustawie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Działalność spedycyjna w zmienionej ustawie o transporcie drogowym Zajmuję się transportem drogowym. Niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. W związku z tym proszę o informacje o działalności spedycyjnej wedle obecnej regulacji. Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie ...

Elementy Konosamentu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Elementy Konosamentu[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Zgodnie z przepisami kodeksu morskiego konosament powinien zawierać: [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] oznaczenie przewoźnika [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] oznaczenie...

Finansowe konsekwencje - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Finansowe konsekwencje nieprawidłowego zachowania się kierowców Od wielu lat prowadzę firmę transportową i przez ten okres czasu miałem ustawiczne problemy z kierowcami. Głównie problemy polegały na tym, że moi kierowcy nie przestrzegali czasu pracy, a później ja ponosiłem konsekwencje w postaci op...

Forma listu przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Forma listu przewozowego Przed nowelizacją Prawa przewozowego z 1994 r. list przewozowy posiadał jednorodny charakter, co przejawiało się w formie listu przewozowego. Mianowicie mógł on być sporządzony tylko w formie pisemnej. Rozwój nowyc...

Grupa A - test

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

Grupa A: 1) Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze: uchwały sejmiku województwa; 2) Zarządcą drogi w gminie jest: Zarząd Dróg Gminnych; 3) Utrzymywanie zieleni w Pasie Drogowym jest obowiązkiem: Zarządcy Drogi; 4) Działalność polegająca wyłącznie na eksploatacji Autostra...

Grupa B - test

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Grupa B Droga publiczna łącząca siedziby gmin jest: Drogą Gminną Zgoda Zarządu Drogi na remont budynku w pasie drogowym udzielana jest w formie: Pisemnej Z dniem w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna, własnością Skarbu Państwa stają się : ni...

Grupa C - test

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo transportowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

C Zaliczenie drogi do kategorii dróg krajowych następuje w drodze: Rozporządzenia Radu Ministrów, (RM wydaje rozporządzenia, i na zasadzie eliminacji to pozostaje) Wykonie remontu neonu znajdującego się na budynku w pasie drogowym: Wymagana jest zgoda zarządcy drogi (art. 20) Osoby uciążliwe dl...