Działalność spedycyjna w zmienionej ustawie - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność spedycyjna w zmienionej ustawie - omówienie - strona 1 Działalność spedycyjna w zmienionej ustawie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Działalność spedycyjna w zmienionej ustawie o transporcie drogowym
Zajmuję się transportem drogowym. Niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. W związku z tym proszę o informacje o działalności spedycyjnej wedle obecnej regulacji. Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180, poz. 14970), która wchodzi w życie 1 lipca 2006 r., od tej daty firma zajmująca się pośrednictwem przy przewozie rzeczy będzie musiała mieć licencję na krajowy transport drogowy rzeczy. Uzyskanie licencji przez spedytora wiąże się ze spełnianiem przez niego szeregu warunków. W szczególności uzależnione jest od posiadania przez niego sytuacji finansowej określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro, oraz legitymowanie się certyfikatem kompetencji zawodowych. Aby uzyskać licencję, spedytor może wykazać swoją sytuację finansową następującymi dokumentami: rocznym sprawozdaniem finansowym za ostatni rok działalności, z którego wynika majątek minimum o tej wartości; dokumentami potwierdzającymi: - dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych (np. zaświadczenie z banku) lub dostępnymi aktywami; - posiadanie akcji lub udziałów bądź innych zbywalnych papierów wartościowych; - udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych; - własność nieruchomości (odpis z księgi wieczystej wraz z polisą ubezpieczeniową nieruchomości lub wyceną rzeczoznawcy); - weksle wystawione przez osobę trzecią na rzecz przewoźnika wraz z potwierdzeniem sytuacji finansowej osoby trzeciej; - polisa ubezpieczenia nieruchomości lub wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę łącznie z dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości. Przez niektóre starostwa uznawane będą również polisy OC spedytora z odpowiednio wysoką sumą gwarancyjną. Obowiązek wykazywania sytuacji finansowej przez spedytorów został wprowadzony w celu poprawy ich wiarygodności i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu. Ustawodawca uzasadniając nowe przepisy wskazywał, że niektórzy spedytorzy nie regulowali swoich zobowiązań, doprowadzając do upadku wielu przewoźników. Drugim niezbędnym wymogiem do ubiegania się o licencję jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych - dokumentu potwierdzającego posiadanie przez daną osobę kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym. Certyfikat uzyskuje się po zdaniu pisemnego egzaminu zorganizowany przez Instytut Transportu Samochodowego. W przypadku przedsiębiorcy legitymującego się 5-letnią praktyką w zarządzaniu firmą transportową, musi on zaliczyć egzamin z teorii (napisać test), natomiast przewoźnik nie posiadający takiej praktyki zawodowej musi dodatkowo zaliczyć egzamin z praktyki (rozwiązać zadania problemowe). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz