Forma listu przewozowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma listu przewozowego - strona 1

Fragment notatki:

Forma listu przewozowego
Przed nowelizacją Prawa przewozowego z 1994 r. list przewozowy posiadał jednorodny charakter, co przejawiało się w formie listu przewozowego. Mianowicie mógł on być sporządzony tylko w formie pisemnej. Rozwój nowych technik przekazu informacji wymógł konieczność uwzględniania innych postaci dokumentów przewozowych. Zgodnie z ar. 47 ust. 3 PrPrzew. list przewozowy może mieć również postać przekazu elektronicznego, wydruku komputerowego lub innego dokumentu zawierającego postanowienia, które każdy list przewozowy musi zawierać. Nie zawsze jednak dokumenty takie będą opatrzone w podpis nadawcy. Co prawda kodeks cywilny zawiera przepisy o podpisie elektronicznym, jednak ta forma składania oświadczenia woli nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechniona. Stad też w literaturze przedmiotu wskazuje się, iż brak podpisu nadawcy może być konwalidowany poprzez zastosowanie art. 47 ust. 2 PrPrzew. Jak stwierdza niniejszy przepis, domniemywa się że osoba wydająca przesyłkę przewoźnikowi jest upoważniona przez nadawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy. Tak więc jeśli można stwierdzić, że przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub innego typu dokument pochodzi od osoby wydającej przesyłkę, to brak podpisu nie pozbawia go przymiotu listu przewozowego. Należy jednak pamiętać, że powyższe domniemanie jest wzruszalne. Może zostać więc zostać obalone przez dowód przeciwny. Forma pisemna listu przewozowego została zastrzeżona dla celów dowodowych(tzw. forma ad probationem). Zazwyczaj zastrzeżenie formy pisemnej ma ten skutek, że w razie jej nie zachowania w sporze nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na okoliczność dokonania czynności(art. 74 § 1 kc). Powyższa zasada nie znajduje jednak zastosowania dla celów dowodowych do czynności prawnych w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto sąd dopuści dowód ze świadków lub przesłuchania stron jeżeli zażąda tego konsument w sporze przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma(art. 74 § 2 i3 kc). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz