Treść listu przewozowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść listu przewozowego - strona 1

Fragment notatki:

Treść listu przewozowego
Treść listu przewozowego została określona w kodeksie cywilnym w art. 779 zgodnie, z którym wysyłający powinien podać przewoźnikowi następujące informacje: 1. adres wysyłającego, 2. adres odbiorcy, 3. miejsce przeznaczenia, 4. oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania, 5. wartość rzeczy szczególnie cennych. W odniesieniu do umów, które podpadają pod zakres przedmiotowy ustawy Prawo przewozowe, powyższa regulacja została uściślona w art. 38 ust. 2 niniejszej ustawy. Tak więc powyżej wymienione elementy listu przewozowego należy uzupełnić o takie elementy jak podpis nadawcy, określenie przewoźnika zawierającego umowę oraz inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub rozliczeń. Ponadto nadawca jest zobowiązany dołączyć do listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych, a w razie niemożności ich dołączenia dostarczyć je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów lub miejscu ich złożenia. W liście przewozowym może zostać również zadeklarowana wartość przewożonych rzeczy, jeżeli ich wartość nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika. W takim wypadku przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą i w wypadku zastrzeżeń zaznaczyć to w liście bagażowym. W razie sporu co do wysokości deklarowanej wartości przesyłki, nadawca może zażądać, aby jej wartość określił rzeczoznawca. Jeżeli deklarowana wartość przewyższa więcej niż o dwadzieścia procent wartość ustaloną przez rzeczoznawcę, koszty ekspertyzy ponosi nadawca(art. 40 ust 2 w zw. z art 27 ust. 2 i 3 PrPrzew). Również w treści listu przewozowego nadawca może zamieścić wskazówki co do postępowania z przesyłką na wypadek przeszkody w przewozie powodującej niemożność wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w liście przewozowym jak i przeszkody w wydaniu powodującej niemożność wydania przesyłki w miejscu przeznaczenia odbiorcy określonemu w liście przewozowym. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz