Obowiązki przewoźnika wynikające z umowy przewozu przesyłki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki przewoźnika wynikające z umowy przewozu przesyłki - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązki przewoźnika wynikające z umowy przewozu przesyłki
Podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest obowiązek sprawowania pieczy nad przesyłką. Sposób przewiezienia przesyłki powinien zapewnić odbiorcy możność jej odbioru w oznaczonym terminie oraz w stanie nienaruszonym, a więc we właściwej ilości i bez jakichkolwiek uszkodzeń czy zmian w jej substancji. Przewoźnik jest również zobowiązany do potwierdzenia listu przewozowego lub innych dokumentów takich jak przekaz elektroniczny czy wydruk komputerowy. Dopiero potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy stanowi dowód na okoliczność zawarcia umowy. Zgodnie z art. 53 ust. 1 PrPrzew, w trakcie wykonywania przewozu przewoźnik ma obowiązek wykonywania poleceń nadawcy lub odbiorcy zmierzających do zmiany umowy przewozu(np. zmiana miejsca przeznaczenia, zmiana osoby odbiorcy). Jednak przewoźnik będzie zwolniony z tego obowiązku jeżeli: polecenie jest niewykonalne, uwzględniając faktyczne możliwości przewoźnika jako profesjonalisty stale zajmującego się działalnością danego rodzaju; wykonanie polecenia spowodowałoby zakłócenia w eksploatacji przedsiębiorstwa przewoźnika lub danego środka transportu, wykonanie polecenia naruszałoby obowiązujące przepisy, nie zachowano szczególnych warunków obowiązujących w tym zakresie. W przypadku niemożności wykonania polecenia przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić uprawnionego. Ponadto przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić odbiorcę o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia( art. 50 ust. 1 PrPrzew). Zawiadomienie to zwane „awizem” może zostać dokonane dowolnej formie. Ważne jednak, aby doszło do odbiorcy w odpowiednim czasie oraz by zawierało określenie daty i godziny przygotowania przesyłki do odbioru. Warto podkreślić, iż przewoźnik jest zwolniony z obowiązku dokonania awiza gdy dostarczył przesyłkę do lokalu odbiorcy lub na jego bocznicę bądź też odbiorca zrzekł się na piśmie zawiadomienia. Na żądanie odbiorcy przewoźnik może dokonać wstępnego zawiadomienia o spodziewanym terminie dostarczenia przesyłki (przedawizacja). Kolejnym obowiązkiem przewoźnika będzie wydanie przesyłki odbiorcy. W przypadku, gdy ten odmówi odebrania przesyłki bądź będzie to niemożliwe z innego powodu przewoźnik powinien niezwłocznie powiadomić nadawcę. Ten zaś ma obowiązek nadesłać przewoźnikowi wskazówki, co do dalszych losów przesyłki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz