Umowa przewozu - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa przewozu - omówienie (II sem) - strona 1 Umowa przewozu - omówienie (II sem) - strona 2 Umowa przewozu - omówienie (II sem) - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA PRZEWOZU:
Źródła regulacji:
ustawa prawo przewozowe 15. 11. 1984
kc
akty normatywne dla poszczególnych dziedzin transportu
Prawo przewozowe:
Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy wykonywany odpłatnie na podstawie umowy przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem przewozu morskiego, lotniczego i konnego. Przepisy ustawy stosuje się do przewozów międzynarodowych, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej.
Odpowiednio przepisy ustawy stosuje się do przewozu nieodpłatnego wykonywanego przez przewoźnika.
Prawo przewozowe nie definiuje samej umowy przewozu, taka definicja znajduje się w kc
Kodeks cywilny:
Art. 774. Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.
Charakter umowy przewozu
umowa zobowiązująca
um. odpłatna (z zastrzeżeniem pr. przewozowego)
um. ekwiwalentna um. wzajemna
um. w zasadzie konsensualna
odmiana umowy o dzieło
tzw. umowa rezultatu (wydanie rzeczy do przewozu)
um. realna
kwalifikowany charakter, bo przewoźnikiem musi być przedsiębiorca, który może posłużyć się innymi przewoźnikami.
Elementy istotne umowy przewozu: essentialia negotii:
oznaczenie przedmiotu przewozu
oznaczenie wynagrodzenia przewoźnika
oznaczenie trasy przewozu
Ad 2. Funkcjonują taryfy przewoźnika jeżeli takich taryf nie ma będzie wówczas przez analogię można odwołać się do art. 628 kc.
Art. 628. § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.
§ 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.
Przewóz rzeczy i osób. Przewóz towarów - zazwyczaj żądany jest przez przewoźnika list przewozowy. List przewozowy wystawia nadawca
Prawo przewozowe wymaga listu przewozowego obligatoryjnie, a kc przewiduje fakultatywnie wystawienie listu przewozowego.
List przewozowy:
Zawiera dane:
obligatoryjne
warunkowe
fakultatywne
informacyjne


(…)

… przewozu (z wyjątkami przewidzianym i przez przepisy szczególne)
odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji przesyłki oparta jest na zasadach odpowiedzialność kontraktowej. Zakres odszkodowania wyznacza zwykła wartość przesyłki.
Zawarcie umowy przewozu:
kc nie wymaga szczególnej formy jednak przy wielu rodzajach umów stosuje się formę pisemną i dodatkowe dokumenty (kwity bagażowe, bilety…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz