Prawa podróżnego i wysyłającego (nadawcy) - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa podróżnego i wysyłającego (nadawcy) - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prawa podróżnego i wysyłającego (nadawcy)
9Podstawowym uprawnieniem podróżnego względnie wysyłającego jest domaganie się od przewoźnika wykonania przewozu zgodnie z treścią zawartej umowy. Wśród innych uprawnień wskazać należy:
1) zabranie przez podróżnego ze sobą do środka transportowego rzeczy, jak również oddania ich do przewozu jako przesyłkę bagażową;
2) zmiana przez podróżnego umowy przewozu lub odstąpienia od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu; podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego);
3) wysyłający może żądać od przewoźnika wydania odpisu listu przewozowego albo innego poświadczenia przyjęcia przesyłki do przewozu;
4) odstąpienie od umowy przez wysyłającego, jeżeli rozpoczęcie lub dokonanie przewozu doznaje czasowej przeszkody wskutek okoliczności dotyczącej przewoźnika;
5) prawo nadawcy do wprowadzenia do umowy zmiany, z jednoczesnym żądaniem, aby przewoźnik zwrócił przesyłkę w miejscu nadania, wydał przesyłkę w innym miejscu niż miejsce wskazane w liście przewozowym lub wydał przesyłkę innej osobie niż odbiorca wskazany w liście przewozowym;
6) możliwość zamieszczania przez nadawcę w liście przewozowym wskazówek co do postępowania z przesyłką na wypadek przeszkody w przewozie lub jej wydaniu powodującej niemożność wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w liście przewozowym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz