Grupa A - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa A - test - strona 1

Fragment notatki:

Grupa A:
1) Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze:
uchwały sejmiku województwa;
2) Zarządcą drogi w gminie jest:
Zarząd Dróg Gminnych;
3) Utrzymywanie zieleni w Pasie Drogowym jest obowiązkiem:
Zarządcy Drogi;
4) Działalność polegająca wyłącznie na eksploatacji Autostrad wymaga:
koncesji
5) Działalnością gospodarską morską nie jest:
sprzedaż statków;
6) Konosament Morski wystawia:
Przewoźnik
7) Licencję na działalność gospodarczą w zakresie kolei może uzyskać podmiot który:
posiada ważny certyfikat umiejętności
8) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydaje zarządcy infrastruktury kolejowej zgodę na wykonywanie przewozu rzeczy w formie:
decyzji administracyjnej
9) W przypadku przyjęcia pasażera na pokład statku powietrznego obowiązek udowodnienia szkody spoczywa na:
Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego
10) Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy osób wydaje:
Minister właściwy do spraw transportu
11) Przewoźnik odpowiada za szkodę jaką poniósł podróżny wskutek odwołania regularnie kursującego środka transportowego:
na zasadzie winy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz