Grupa D - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa D - test - strona 1 Grupa D - test - strona 2

Fragment notatki:

D
Opłaty drogowe mogą być pobierane za:
Parkowanie przy drodze publicznej, (tak ale tylko w strefie płatnego parkowania art. 13 ust.1 pkt.1)
Przejazd droga publiczną (tak ale pojazdów nienormatywnych art. 13 ust. 1 pkt. 2)
Zarządem drogi jest:
Rada gminy,
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
Komunalna osoba prawna,
Jednostka organizacyjna gminy,
Utrzymanie chodnika w pasie drogowym jest obowiązkiem:
Zarządcy drogi, (art. 20 ust. 4)
Przed wydaniem przesyłki odbiorcy przewoźnik powinien:
Sprawdzić stan przesyłki (nigdzie nie ma o tym ze powinien sprawdzic LP i tożsamość)
Oddanie innej osobie do używania części przestrzeni statku jest przedmiotem:
Umowy czarterowej (art.104 ust.1),
Zarządca infrastruktury kolejowej:
Może wykonywać przewóz rzeczy za zgodą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (art. 5 ust. 4 pkt 2 - zgoda PUTK po opinii PUOKiK, a w kropce 3 jest odwrotnie)
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje koncesję na okres:
Nieoznaczony,
Oznaczony, nie dłuższy niż 99 lat,
Od 2 do 50 lat,
Od 2 do 99 lat Zezwolenia wymaga prowadzenie działalności lotniczej w:

Sprawdzanie biletów pasażerów i dokumentów podróżnych, (czyli obsługa art. 173 ust 2 oraz 176 ust 2 )
Licencja na przewóz taksówkowy może być udzielona:
Przedsiębiorcy, (art. 6 ust 1)
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za opóźnienie przesyłki (odjazdu??)
Na zasadzie winy (bo to przez niego art. 415 i 417 KC)
W umowie przewozy przewoźnikiem może być:
,
Przedsiębiorca Wyjaśnij zasady tworzenia i stosowania regulaminów w transporcie drogowym Regulamin to dokument stworzony przez jedną ze stron. Narzuca jednej stronie warunki wykonywania umowy. Przewoźnik może wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy (art. 4 ustawy prawo przewozowe)
Przewoźnik może wydawać regulaminy - w razie jednak sprzeczności umowy z regulaminem strony są związane umową. Jeżeli regulamin jest sprzeczny z umową przewozową zapis korzystniejszy dla pasażera są obowiązujące.
Regulamin który uległ zmianie obowiązuje klienta jeżeli został poinformowany z należytym wyprzedzeniem lub wyrazi na to zgodę.
Po zmianie regulaminy klient powinien dostać dwa dokumenty regulamin zmian i rozwiązanie umowy i wybiera co woli.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz