Grupa C - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa C - test - strona 1

Fragment notatki:

C
Zaliczenie drogi do kategorii dróg krajowych następuje w drodze:
Rozporządzenia Radu Ministrów, (RM wydaje rozporządzenia, i na zasadzie eliminacji to pozostaje)
Wykonie remontu neonu znajdującego się na budynku w pasie drogowym:
Wymagana jest zgoda zarządcy drogi (art. 20)
Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być:
Usunięte z pojazdu art. 3
Umowa przewozu morskiego osób zawierana jest w formie:
Pisemnej do celów dowodowych (art. 173 ust.1)
Dokumentem uprawniającm do odbioru rzeczy przewożonej droga morską jest:
Konosament
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może cofnąć udzieloną licencję w przypadku;
nieprowadzenia przez przewożnika licencjonowanej działalności przez okres co najmniej 6 miesiecy (art. 52 ust 3)
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje certyfikat lotniczy w formie:
Decyzji administracyjnej (art.21 ust.2 pkt 2)
Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkodę na rzeczy pasażera wymaga ustalenia:
Żadnego z powyższych elementów (trzeba udowodnić zaistnienie szkody i ze się poniosło strate)
Odpowiedzialność za odmowę przyjęcia pasażera na pokład statku powietrznego oparta jest na zasadzie:
Winy,
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy drogowy przewóz osób wydaje:
Starosta,
W przypadku grupowego przewozu osób umowę z przewoźnikiem zawiera:
Organizator przewozu
Wyjaśnij zasady odstąpienia pasażerów od umowy drogowego przewozu osób.
Art. 17. 1. Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.
Art. 16. ust 4 Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu przysługuje zwrot należności stosowny do nie wykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz