Cofnięcie licencji przewozowej - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cofnięcie licencji przewozowej - omówienie - strona 1 Cofnięcie licencji przewozowej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Cofnięcie licencji przewozowej
Od dwóch lat zajmuję się transportem międzynarodowym towarów. W związku z tym uzyskałem licencję, która jest wymagana do wożenia towarów za granicę. Słyszałem, że uzyskaną licencję mogę stracić, poprzez wyrok karny, wydany już w trakcie korzystania z licencji. Czy jest to prawda? Należałoby przypomnieć, że do uzyskania licencji należało spełnić określone warunki. O tych warunkach trzeba pamiętać przez cały czas wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego. Uchybienie tym wymogom może być przyczyną cofnięcia licencji. Może to nastąpić w przypadku, gdy przedsiębiorca: nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego, rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa, zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy, rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców. Cofnięcie licencji w wymienionych przypadkach poprzedzane jest pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy, że w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia tych przepisów zostanie wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia licencji. Licencję przewozową można stracić również, gdy przedsiębiorca przewozowy: nie przedstawi w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów, których żąda od niego organ wydający licencję, rażąco lub wielokrotnie naruszył przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiaru pojazdu; zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań: celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, a także wobec swoich kontrahenta, samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe. W przypadku cofnięcia licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić nie tylko samą licencję, ale również wypisy z licencji, a w przypadku wykonywania międzynarodowego transportu rzeczy - również wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych. Dokumenty, o których mowa, należy zwrócić organowi, który wydał licencję, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna. Przepis ten ma zniwelować niebezpieczeństwo wykorzystywania tych dokumentów, mimo że są już wyłączone z obrotu prawnego. W odpowiedzi na Pana pytanie jako że niekaralność jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania licencji to karalność powoduje skutek w postaci utraty licencji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz