prawo gospodarcze - Koncesja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo gospodarcze - Koncesja - strona 1 prawo gospodarcze - Koncesja - strona 2

Fragment notatki:

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron.
PRAWO GOSPODARCZE - część albo prawa administracyjnego (prawo gospodarcze publiczne) albo prawa cywilnego (prawo gospodarcze prywatne - handlowe); reguluje obrót gospodarczy.
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Kryteria działalności gospodarczej:
ekonomiczna klasyfikacja działalności
zarobkowy cel działalności
zawodowy charakter działalności
sposób wykonywania działalności ze względu na jej organizację i częstotliwość.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, niepełna osoba prawna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Legalizacja przedsiębiorców - przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą przez uzyskanie wpisu w odpowiednim rejestrze:
ewidencja działalności gospodarczej - osoby fizyczne, w urzędzie gminy/miasta, rejestracja w miejscu zamieszkania
KRS, Krajowy Rejestr Sądowy - osoby prawne, niepełne osoby prawne, spółki kapitałowe, osobowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, postanowienie o wpisie wydaje sąd
NIP - rejestr dla celów podatkowych
REGON - rejestr prowadzony przez GUS
Rejestracji dokonuje się na wniosek (formularz) - oplata 100zł (decyzją gminy opłata może być zmniejszona lub nie pobierana); decyzję administracyjną wydaje się, wpis: na miejscu (max 3 dni).
Reglamentacja podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej:
działalność wolna - podjęcie i wykonywanie jest nieograniczone, czasem wymagany jest wpis, np. agroturystyka
działalność regulowana - przesłanki:
spełnienie ustawowo określonych warunków dla danego rodzaju działalności (przedsiębiorca potwierdza oświadczeniem)
dokonanie dodatkowego wpisu do rejestru działalności regulowanej
np. usługi turystyczne
działalność wymagająca zezwolenia (sprzedaż alkoholu, działalność ubezpieczeniowa, wywóz śmieci)
zezwolenie - decyzja administracyjna, która daje uprawnienie przedsiębiorcy do prowadzenia konkretnego rodzaju działalności gospodarczej (uchylenie zakazu), inaczej licencja (np. w przypadku transportu drogowego), zgoda (rozliczanie papierów wartościowych)
koncesja - rodzaj zgody udzielanej przez państwo na podjęcie i wykonywanie działalności w sferach zwyczajowo dla niego zastrzeżonych, decyzje administracyjne, wydawane przez ministrów, np. wyrób i obrót bronią i materiałami wybuchowymi lub o przeznaczeni wojskowym i policyjnym, wytwarzanie i dystrybucja czy obrót paliwami i energią, wydobywanie kopalin, ochrona osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przewozy lotnicze, okres koncesji - 5 do 50 lat, może być poprzedzona udzieleniem promesy (6 m-cy)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz