Elementy Konosamentu - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy Konosamentu - omówienie - strona 1 Elementy Konosamentu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Elementy Konosamentu[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
Zgodnie z przepisami kodeksu morskiego konosament powinien zawierać: [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie przewoźnika [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie załadowcy [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie odbiorcy [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
nazwa statku [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
określenie ładunku z podaniem jego rodzaju oraz wagi , liczby sztuk, objętości [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie zew. stanu ładunku i jego opakowania [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
znaki główne niezbędne do stwierdzenia tożsamości ładunku [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie frachtu [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
nazwę miejsca załadowania [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
nazwę miejsca wyładowania [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
liczbę wydanych egzemplarzy konosamentu [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
datę i miejsce wydanie konosamentu [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
podpis przewoźnika albo kapitana statku albo innego przedstawiciela przewoźnika [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
Konosament może być wystawiony: [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
na imienne określenie odbiorcy - konosament imienny [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
na [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]zlecenie[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
] załadowcy lub wskazanej przez niego osoby - konosament na zlecenie [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
na okazic[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]iela [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
Konosament jest zbywalnym papierem wartościowym tzn. że może zostać przeniesiony na inną osobę, która przez przeniesienie nabywa praw do rozporządzania ładunkiem [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
Do listu przewozowego nadawca powinien dołączyć dokumenty wskazane w przepisach szczególnych. Jeżeli to nie jest możliwe, nadawca dostarcza je w odpowiednim miejscu i czasie realizacji wymaganych czynności. W liście przewozowym powinna zostać zamieszczona informacja o rodzajach załączonych dokumentów lub o terminie i miejscu ich złożenia. W liście przewozowym może zostać także zadeklarowana wartość przesyłki, jeżeli wartość tej przesyłki nie wynika z rachunku dostawcy lub sprzedawcy, ani z obowiązującego cennika. [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
W przeciwieństwie do konosamentu list przewozowy nie może stanowić

(…)


Elementy Konosamentu[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
Zgodnie z przepisami kodeksu morskiego konosament powinien zawierać: [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie przewoźnika [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie załadowcy [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie odbiorcy [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz