Konosament - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konosament - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Konosament[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
Opdowiednik listu przewozowego w [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]przewozach[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
] morskich. Jest to dowód przyjęcia ładunku oznaczonego w tym dokumencie do przewozu na statek, jest dokumentem legitymującym do dysponowania tym ładunkiem oraz do jego odbioru. Prawidłowo sporządzony konosament pozwala na domniemanie przyjęcia przez przewoźnika na statek towaru w ilości i stanie uwidocznionym w konosamencie. Konosament stanowi o stosunku prawnym pomiędzy przewoźnikiem i odbiorcą ładunku. Do przewozu drogą morską stosuje się przepisy umowy przewozu, ale tylko w przypadku, gdy konosament do nich odsyła [www.skarbiec.biz]. Zawartość konosamentu to przede wszystkim: [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie przewoźnika, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie załadowcy, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie odbiorcy lub stwierdzenie, że konosament został wystawiony na zlecenioe albo na okaziciela, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
nazwę statku, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
określenie ładunku z podaniem jego rodzaju - miary, objętości, liczby sztuk, wagi, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
określenie zewnętrznego stanu ładunku i jego opakowania, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
znaki główne niezbędne do stwierdzenia tożsamości ładunku, podane przez załadowcę na piśmie przed rozpoczęciem ładowania, jeżeli je wydrukowano lub w inny sposób utrwalono na poszczególnych sztukach ładunku lub jego opakowaniu [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
oznaczenie frachtu i innych należności przewoźnika albo wzmiankę, że ich zapłata w całości już nastąpiła lub powinna nastąpić stosownie do postanowień zamieszczonych w innym dokumencie, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
nazwę miejsca załadowania, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
nazwę miejsca [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]rozładunku[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
] lub wskazanie daty i miejsca wskazania lokalizacji miejsca rozładunku, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
ilość wydanych egzemplarzy konosamentu, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
datę i miejsce wystawienia konosamentu, [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
podpis przewoźnika, kapitana statku lub innego przedstawiciela przewoźnika. [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899
]
Należy podkreślić, że konosament może być także papierem wartościowym. Konosament może bowiem być przeniesiony na inną osobę, która przez przeniesienie nabywa uprawnień do dysponowania ładunkiem i do jego odbioru. W przypadku konosamentu imiennego konosament przenosi się przez przelew wierzytelności, konosament na zlecenie przez indos, a konosament na okaziciela przez wydanie konosamentu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz