Spedycja

note /search

Praca spedytora - regulacje międzynarodowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1589

Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w  handlu międzynarodowym.      Przewóz międzynarodowy uregulowany jest w Konwencjach COTIF:  - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów  kolejami (CIM)  - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego t...

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1939

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora wynikająca z  umowy spedycji.    Spedytor powinien wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością,  zapobiegającą powstaniu szkody.  ...

Znaczenie ubezpieczenia ładunków w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1603

Znaczenie ubezpieczenia ładunków w spedycji.      Ubezpieczenie ładunków podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego  wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny),  kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody  ...

Zwyczaje i uzanse handlowe w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4298

Zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w spedycji.    Zwyczaj handlowy (custom of trade) – tradycyjny sposób postępowania stron kontraktu przy  zawieraniu i wykonywaniu umów handlowych  Uzans handlowy (usage of trade) – zwyczaj zarejestrowany i ogłoszony przez określoną  organizację międzynarodową  S...

Historia spedycji i podstawowe pojęcia - Spedytor

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2856

SPEDYCJA  • Spedycja  –  to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru .   •Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu  transportowego przyczyniły się dwie przesłanki:   1.handlowa  – sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności towaru  od p...

Historia spedycji i podstawowe pojęcia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1519

SPEDYCJA  • Spedycja  –  to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru .   •Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu  transportowego przyczyniły się dwie przesłanki:   1.handlowa  – sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności towaru  od p...

Charakterystyka cen za usługi spedycyjne i taryf spedycyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4123

Charakterystyka cen za usługi spedycyjne i taryf spedycyjnych.      Ceny za usługi spedycyjne mogą być ustalane w sposób umowny lub taryfowy.    System umowny  polega na ustaleniu wysokości stawki spedycyjnej przez spedytora z  potencjalnym zleceniodawcą. Jest on stosowany najczęściej przy obsłudze...

Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386

Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym.      Funkcje spedytora  są bardzo szerokie, wymagają dużej i wszechstronnej wiedzy, a przede  wszystkim znajomości rynku transportowego. Spedytor będąc koordynatorem procesu  transportowego i ogniwem łączącym wszystkich uczestników wymiany towarowej najcz...

Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w handl...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2674

Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w  handlu międzynarodowym.      Przewóz międzynarodowy uregulowany jest w Konwencjach COTIF:  - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów  kolejami (CIM)  - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego t...