Historia spedycji i podstawowe pojęcia - Spedytor

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia spedycji i podstawowe pojęcia - Spedytor - strona 1 Historia spedycji i podstawowe pojęcia - Spedytor - strona 2 Historia spedycji i podstawowe pojęcia - Spedytor - strona 3

Fragment notatki:

SPEDYCJA  • Spedycja  –  to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru .   •Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu  transportowego przyczyniły się dwie przesłanki:   1.handlowa  – sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności towaru  od podjęcia się wykonawstwa usługi jego dystrybucji;   2.czynnościowa  – doprowadzająca do powstania funkcji przewoźnika,  reprezentującego struktury podażowe rynku usług transportowych, oraz funkcji  zamawiającego usługę przewozu, który reprezentuje struktury popytowe rynku  usług spedycyjnych.     Spedytor   • Spedytorem  jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem  działania jest organizowanie przewozu ładunków.   •Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób  prawnych lub fizycznych, względnie na potrzeby własne.   • Spedytorem  organizuje przewóz, wystawia dokumenty spedycyjne (listy  przewozowe w zależności od użytego do transportu towaru środka  transportowego, np. CMR/list przewozowy – transport samochodowy;  COTIF/SMGS – transport kolejowy; morski list przewozowy; lotniczy list  przewozowy).   •W znaczeniu potocznym mianem spedytora określa się przedsiębiorstwa  spedycyjne. • Spedycją  jest każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu  ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy  czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia.   •Na otwartym rynku transportowym, na którym panuje konkurencja doskonała,  wyjściowym podziałem spedycji staje się klasyfikacja według dostępności do jej  nabycia.     •Spedycja obok transportu i logistyki  jest   jednym z elementów branży TSL  ( transport-spedycja-logistyka ).       Historia spedycji    •Za początek spedycji uznaje się XV wiek.   •Czynnikami, które wywarły bezpośredni wpływ były  prawo składu  oraz  przymus  drożny .       Historia spedycji (prawo składu)    • Prawo składu  (łac.  ius stapulae ) – obowiązek, stawiany kupcom przejeżdżającym  przez miasto, zatrzymania się w nim na pewien okres i wystawienia na sprzedaż  przewożonych towarów. Stosowane było od XIII w. do XVIII w.   •Rodzaje prawa składu:   1.bezwzględne  prawo składu – obowiązek sprzedania wszystkich towarów bez  ograniczenia czasu;   2.względne  prawo składu – obowiązek wystawienia towarów i ich sprzedaży przez  pewien określony czas (np. na 14 dni). Po jego upływie i opłaceniu ustalonych ceł  towar można było transportować dalej;  

(…)


na drodze kupca objętych przymusem drogowym.
•Długie przestoje w przejazdach przysparzały strat kupcom.
•Wykształcił się wtedy tzw. pozorny nabywca.
Historia spedycji (pozorny nabywca)
Pozorny nabywca składał oświadczenie o nabyciu towaru, który jednak pozostawał w
posiadaniu pierwotnego właściciela.
•Pozorny nabywca wysyłał towar we własnym imieniu, jednak na cudzy koszt i w
miejsce wskazane przez pierwotnego właściciela.
•Ponadto do zadań „pozornego nabywcy” należało pośrednictwo fachowe w gestii
wyboru drogi, środka transportu, przygotowania transportu, składowania czy
konwojowania.
Dalszy rozwój spedycji nastąpił wraz z pojawieniem się maszyny parowej w XIX
wieku.
•Kupcy, którzy nie byli rozeznani w zastosowaniach i liniach nowego środka transportu
zaczęli korzystać z wyspecjalizowanych firm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz