Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 4949
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym - strona 1 Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym - strona 2 Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym - strona 3

Fragment notatki:

T-10. Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym
W tym temacie poznamy:
Proces spedycyjny w eksporcie i imporcie towarów,
dokumenty spedycyjne stosowane w eksporcie i imporcie,
obowiązki spedytora w fazie eksportu i importu.
Spedycja międzynarodowa to zbiór czynności, które dotyczą zorganizowania transportu i przesłania towaru w handlu zagranicznym odpłatnie, na zlecenie. Przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej to takie przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na pośrednictwie pomiędzy eksporterem/importerem a przewoźnikami występującymi w imieniu własnym lub zleceniodawcy jako strona zawieranych umów.
Poniższy rysunek przedstawia przebieg procesu spedycyjnego w eksporcie towa­rów z rozróżnieniem sposobu jego realizacji w poszczególnych gałęziach transportu.
W przypadku importu ładunków większość czynności wykonywanych przez spedytora jest identyczna jak w eksporcie.
Należy jednak pamiętać, że każdy proces spedycyjny jest inny. Na jego zróżnicowanie ma wpływ zasięg gestii transportowej zleceniodawcy spedytora, gałąź transportu i relacja przewozowa, sposób przewozu, liczba zaangażowanych podmiotów i zakres spełnianych przez nich funkcji oraz wiele innych czynników.
EKSPORTER
Szczególne prawa i obowiązki spedytora w spedycji międzynarodowej wynikać mogą odrębności regulacji prawnej niektórych umów stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym. Wskazać tu należy konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz konwencję o międzynarodowym przewozie dro­gowym towarów CMR.
1
Przekazanie do spedytora zlecenia spedycyjnego
Przyjęcie przez spedytora zlecenia spedycyjnego
Konsultacje pomiędzy spedytorem a eksporterem
Umowa o przewóz
Rezerwacja miejsca w samolocie
Umowa o przewóz
Rezerwacja miejsca na statku
Kolejowy list przewozowy - CIM
Lotniczy list przewozowy - AWB
Konosament morski
Drogowy list przewozowy - CMR
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz