Wykład - Spedycja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Spedycja - strona 1 Wykład - Spedycja - strona 2 Wykład - Spedycja - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6
Tak rozszerzone tradycyjne czynności wykonywane przez spedytora można określić jako:
Udzielenie instrukcji i porad w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportowego oraz trasy przewozu przesyłek
Opracowanie instrukcji wysyłkowej
Przygotowanie przesyłek d przewozu
Organizowanie przewozu
Zawarcie umowy o przewóz, umów przechowywania, składowania oraz innych umów związanych z dostawą towaru lub wynikających ze zlecenia spedycyjnego oraz monitorowanie wykonania tych umów przez osoby trzecie
Sporządzanie, wystawianie i przesyłanie dokumentów przewozowych
Zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia
Organizowanie odprawy celnej i zastępowanie zleceniodawcy w tych czynnościach na mocy udzielonego mu uprawnienia
Występowanie do właściwych urzędów o pozwolenia na przewóz przesyłek bądź ich wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej
Składowanie przesyłek
Opieka nad przesyłką w czasie przewozu w tym informowanie zleceniodawcy o przeszkodach w jego wykonaniu
Podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności
Podejmowanie czynności w celu zabezpieczenia praw zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej względem osób trzecich działających na zlecenie spedytora lub w szczególności poprzez sporządzenie dokumentacji szkodowej i wymaganych reklamacji
Współpraca z drugą - w stosunku do zleceniodawcy spedytora - stroną kontraktu handlowego lub innymi osobami, pośrednikami, związanymi z dostawą towaru, w celu ustalenia jak najkorzystniejszych dla zleceniodawcy opcji dostawy
Świadczenie innych czynności, nawet niewymienionych w zleceniu spedycyjnym, jeśli są one niezbędne dla jego prawidłowego wykonania
(8) Wyjaśnienie pojęcia takiego jak spedycja czysta - nie ma spedycji brudnej, spedycja czysta to wykonywanie przez spedytora czynności typowo organizatorskich a nie czynności wykonawczych (nie przewozi, nie składuje, nie wykonuje czynności ładunkowych, nie wykonuje czynności związanych z przygotowaniem do przewozu), wirtualny podmiot, który ma „całe biuro w teczce”. Potrzebne mu są jedynie:
Dokumenty
Mobilne urządzenie
Sieć kontaktów
Ten model powstał po II wojnie światowej, spedycją międzynarodową zajmował się tylko jeden państwowy podmiot - Cechartik S.A. od 1945 do 1990 roku był tylko ten monopolista.
W Polsce spedycja zawsze była podporządkowana resortowi do spraw handlu zagranicznego.
Funkcje spedytora:
Doradcza - spedytor jest doradcą swojego zleceniodawcy
Dokumentacyjna - spedytor sporządza, pozyskuje, pilnuje i przekazuje dokumenty


(…)

… rangi ustawy regulującego działalność spedycyjną, ale były przygotowane kilkukrotnie projekty ustaw
Działalność spedycyjna może być podejmowana na różnych zasadach
Ustawy regulujące częściowo działalność spedycyjną:
Ustawa o działalności gospodarczej
Kodeks cywilny (umowa spedycji)
Ogólne polskie warunki spedycyjne - mogą być włączane do umowy spedycji, wynikają z ogólnych warunków spedycyjnych…
umowę przewozu w transporcie morskim
Borderowy - na swój adres przyjmuje przesyłki zbiorowe złożone z przesyłek drobnych (rodzaj spedytora odbiorczego) - spedytor odbiorczy adresowy
Korzyści z tytułu występowania spedytora na rynku - 3 rodzaje:
Dla zleceniodawcy - spedytor jest skarbnicą wiedzy (pełni funkcję doradczą), mówi się, że jest architektem powiernikiem, adwokatem, prawą ręką zleceniodawcy…
… masy ładunkowej następuje obniżenie stawki
Dla przewoźnika
Dla gospodarki narodowej
Historia spedycji:
Przyjmuje się, że spedycja powstała w XIII wieku. Z czynności handlowych wyodrębniły się czynności spedycyjne.
Czynności komisowe - komitent i komisant pomagały omijać prawo składu - polegające na tym, że kupcy jadąc od miasta do miasta na szlaku handlowym musieli w każdym z nich wystawiać część…
… realizuje z krajami Unii Europejskiej, podstawowy partner handlowy Polski to Niemcy)
Logistyczna - jest bardzo ogólna, można w niej zmieścić wcześniejsze 7 funkcji podstawowych
Factoringowa - przejmowanie wierzytelności, forma rozliczeń przyjmowana przy wymianie krajowej i międzynarodowej, tańsza i sprawniejsza w obsłudze od akredytywy dokumentowej.
Pakiet usług logistycznych:
Usługi związane z przewozem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz