Istota spedycji i jej rodzaje- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota spedycji i jej rodzaje- opracowanie - strona 1 Istota spedycji i jej rodzaje- opracowanie - strona 2 Istota spedycji i jej rodzaje- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Spedycja - pojęcia podstawowe. Istota spedycji i jej rodzaje
Spedycja to zarobkowe organizowanie przemieszczania ładunków w zastępstwie zleceniodawcy oraz wykonywanie związanych z tym czynności z wyjątkiem samego transportu i czynności dodatkowych.
Istotną częścią działalności spedycyjnej jest praca koncepcyjna, występująca w mniejszym lub większym nasileniu w każdym podmiocie, wymiana informacji między uczestnikami nie tylko procesu transportowego, ale i handlowego oraz załatwianie wszelkiego rodzaju formalności, takich na przykład jak wypełnianie dokumentów transportowych i handlowych.
Spedycję można klasyfikować według różnych kryteriów. Do najczęstszych kryteriów należą:
rodzaj użytego środka transportu - spedycja samochodowa, kolejowa, morska, wodna śródlądowa, lotnicza,
miejsce wykonywania usług spedycyjnych - spedycja miejska, wiejska, portowa, dworcowa, graniczna, targowo-wystawowa,
liczba kolejno użytych środków transportu - spedycja prosta i wiązana,
faza procesu transportowego - spedycja nadania, odbioru, przemieszczania,
rodzaj przesyłanych ładunków - spedycja ładunków masowych, drobnicowych itp.,
wielkość obsługiwanego obszaru - spedycja miejscowa, rejonowa, krajowa, międzynarodowa,
zakres świadczenia usług spedycyjnych - spedycja publiczna, własna.
Spedytor jest koordynatorem i organizatorem procesu transportowego. Odpowiednia organizacja procesu transportowego to stan, w którym wykonywanie wszystkich czynności spedycyjnych przez poszczególnych uczestników tego procesu odbywa się w ustalonej kolejności, w określony sposób i we wzajemnym powiązaniu ze sobą. Efektem tych działań powinna być odpowiednia jakość usługi po możliwie niskich kosztach.
Spedytor zawodowo i za wynagrodzeniem, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki towarowej oraz innych czynności związanych z jej obsługą i przewozem.
Na zakres funkcji koordynacyjnej spedytora wpływa rodzaj obsługiwanego ładunku oraz jego podatność na usługi spedycyjne.
Podatność ładunku na usługi spedycyjne to zbiór wymaganych warunków technicznych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, których zespół cech stanowi o zdolności danych ładunków do objęcia ich działalnością spedycyjną.
Spedytor występuje jako doradca i koordynator procesów transportowych obsługujący różne gałęzie transportu, przy założeniu, że znajdzie optymalne rozwiązanie dla swojego klienta. W praktyce jednak na rynku usług spedycyjnych występuje wielu spedytorów specjalizujących się tylko w jednej określonej dziedzinie, na przykład spedycji kolejowej, samochodowej lub lotniczej. Takie zachowania wymusza rynek usług spedycyjnych, gdy

(…)

… odbiorcze,
przygotowanie do przeładunku i przeładunek.
Czynności wykonawcze, występujące w trakcie procesu transportowego, to:
dojazd, załadunek, przewóz, wyładunek, powrót taboru,
składowanie przejściowe,
monitoring przebiegu procesu transportowego,
przeładunek na bocznicach klienta z wagonów do magazynów i odwrotnie,
przepakowywanie, sortowanie, segregacja w portach morskich, rzecznych, lotniczych…
… transportowego podzielić można również na następujące grupy:
czynności organizacyjne występujące przed przewozem,
czynności wykonawcze występujące przed przewozem,
czynności wykonawcze występujące w trakcie procesu transportowego,
czynności wykonawcze występujące po przewozie.
Do czynności organizacyjnych, występujących przed przewozem, należy zaliczyć:
Doradztwo. Dotyczyć może wszystkich lub niektórych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz