Wykład - Istota spedycji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Istota spedycji  - strona 1 Wykład - Istota spedycji  - strona 2 Wykład - Istota spedycji  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5
Istota spedycji (8 podpunktów):
(1) Spedycja jest tylko działalnością organizacyjną - nie wlicza się w nią przewóz
(2) Spedytor jest tylko pośrednikiem na rynku usług spedycyjno-logistycznym - pośredniczy miedzy podmiotami
Pobiera prowizję, ma taryfy - zryczałtowaną lub czynnościową
Ma możliwości obniżenia opłaty za proces transportowy
Gestorzy ładunku Przewoźnicy Dokonujący czynności
(3) Kto może być gestorem, jest dużo takich podmiotów:
Związane z obrotem rynkowym i pozarynkowym:
Handlowcy - sprzedawcy lub nabywcy, którzy coś nabywają lub sprzedają
Producenci - mogą zlecić zaopatrzenie, przewozy technologiczne, wewnątrz zakładowe, dystrybucję
Wojsko
Podmiot, który pozostaje właścicielem przedmiotu poddanego obrotowi uszlachetniającemu może być zleceniodawcą, odmianą obrotu uszlachetniającego jest obrót reparacyjny
Podmioty, które zajmują się działalnością charytatywną
Państwo - może zlecić obsługę przesyłek zewnętrznych
Osoby fizyczne - w celu przemieszczenia mienia z przesiedlenia
Instytucje, które zajmują się działalnością kulturalną Np. muzea, orkiestry, sportowcy, teatry
Spedytor - dla spedytora też jest zleceniodawcą, gdy nie ma swojego przedstawicielstwa, w placówce może być wymagana obecność spedytora.
Umowa o współpracę spedytor korespondent
Przewoźnik jako potencjalny zleceniodawca spedytora. Zazwyczaj zlecenie płynie w przeciwnym kierunku. Może jednak wystąpić odwrotna sytuacja. Np. żegluga morska liniowa, bo armator liniowy jest zobowiązany do utrzymania serwisu liniowego w danym porcie - właściwie występuje tylko ta sytuacja.
Istnieją elektroniczne giełdy transportowe, najczęściej z nich korzysta transport drogowy w celu pozyskania ładunku.
(4) Spedycja własna - jest to wykonywanie czynności spedycyjnych we własnym zakresie na rzecz samego siebie:
Spedycja własna jest nieodpłatna i nie zarobkowa
W spedycji własnej nie występuje odrębność zleceniodawcy i wykonawcy
Użytkownik transportu/pracownik firmy może realizować tą spedycję
(5) Kiedy spedytor działa, w czyim imieniu i na czyj rachunek
Rodzaje spedytorów:
Spedytor główny - bezpośrednio od zleceniodawcy przyjmuje zlecenie spedycyjne i zawiera z nim umowę spedycji
Spedytor pośredni - spedytor, którym spedytor główny posługuje się na wyraźne życzenie zleceniodawcy, (które jest w zleceniu spedycyjnym) lub też ze względu na panujący zwyczaj handlowy (przyjmuje się to, co jest powszechne i powszechnie akceptowane

(…)

… w porcie morskim specjalizującym się ładunkiem sypkim przedsiębiorstwo, które wykonuje przeładunki - spedytor zleci przeładunek temu przedsiębiorstwu
Spedytor zastępczy - spedytor główny posługuje się nim z własnej woli
Rodzaje umów miedzy spedytorami:
Spedytor główny - spedytor pośredni - umowa jest we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek
Spedytor główny - spedytor zastępczy - umowa we własnym imieniu i na własny rachunek
Jeżeli spedytor ma statut agenta - działa w cudzym imieniu i na cudzy rachunek, -Np. występowanie przy obsłudze celnej.
Ściągnąć Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne z Internetu (2002 i 2010). Wydrukować i przynieść na wykład - na za 2 tygodnie.
(6) Spedycja z punktu widzenia przewoźnika - przedsiębiorstwo transportowe świadczy w oparciu o umowę przewozu usługi transportowe.
Umowa między armatorem a załadowcą umowa przewozu
W żegludze regularnej - nota bookingowa
W żegludze nieregularnej - nota czarterowa
Spedytor zawiera umowę spedycji a może przewieźć przesyłkę własnym środkiem transportowym i nie zawiera się dodatkowej umowy transportowej.
(7) Wyjaśnienie usługi spedycyjnej i czynności spedycyjnej
Usługa spedycyjna - wykonywanie jednej lub kilku czynności spedycyjnych na rzecz jednego…
… wagi, wymiarów przesyłki, czynności mające na celu skontrolowanie przesyłki.
Czynności dodatkowe - spedytor może je wykonywać, ale nie są czynnościami spedycyjnymi sensu stricte.
Sprzedaż przesyłki (z własnej inicjatywy), Np. inkaso spedytorskie
Cesja praw do przesyłki
Składowanie
Ubezpieczenie przesyłki - nie z własnej inicjatywy
Obsługa celna
Reekspedycja - ponowne nadanie przesyłki do przewozu bez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz