Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora  - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora wynikająca z  umowy spedycji.    Spedytor powinien wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością,  zapobiegającą powstaniu szkody.     Do jego podstawowych  obowiązków  zaliczamy:  1. Do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług  związanych z jej przewozem za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego  przedsiębiorstwa.  2. Podejmowanie starań potrzebnych do wyegzekwowania nienależnie  pobranych sum z tytułu przewoźnego i innych należności wynikłych z umowy.  3. Podejmowanie czynności mających na celu zabezpieczenie praw  zleceniodawcy w stosunku do przewoźników, innych spedytorów oraz innych  podmiotów w przypadku powstania szkód, stwierdzonych w trakcie realizacji  procesu transportowego.    PRAWA:  1. Spedytor ma prawo samodzielnie dokonać przewozu, wstępując w prawa i  obowiązki przewoźnika, bez konieczności uzyskania dodatkowego zlecenia czy  upoważnienia od zleceniodawcy.  2. Spedytor ma prawo powierzania wykonania poszczególnych czynności innym  spedytorom. Tak zwany spedytor główny jest wówczas odpowiedzialny za  spedytorów dalszych  3. Spedytor ma prawo do zastawu, zabezpieczającego roszczenia do prowizji  oraz zwrotu innych wydatków, dopóki przesyłka znajduje się u spedytora lub  osoby, która ją dzierży w jego imieniu, lub też wówczas, gdy  spedytor może nią rozporządzać na podstawie posiadanych dokumentów.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ:  1. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów,  którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w ich  wyborze  2. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy szczególnie cennych spedytor  ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane  przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego  niedbalstwa spedytora.    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz