Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora wynikająca z umowy spedycji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3717
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora wynikająca z umowy spedycji - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora wynikająca z umowy spedycji.

Spedytor powinien wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, zapobiegającą powstaniu szkody. Do jego podstawowych obowiązków zaliczamy: 1. Do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. 2. Podejmowanie starań potrzebnych do wyegzekwowania nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego i innych należności wynikłych z umowy. 3. Podejmowanie czynności mających na celu zabezpieczenie praw zleceniodawcy w stosunku do przewoźników, innych spedytorów oraz innych podmiotów w przypadku powstania szkód, stwierdzonych w trakcie realizacji procesu transportowego.

PRAWA:
1. Spedytor ma prawo samodzielnie dokonać przewozu, wstępując w prawa i obowiązki przewoźnika, bez konieczności uzyskania dodatkowego zlecenia czy upoważnienia od zleceniodawcy.
2. Spedytor ma prawo powierzania wykonania poszczególnych czynności innym spedytorom. Tak zwany spedytor główny jest wówczas odpowiedzialny za spedytorów dalszych
3. Spedytor ma prawo do zastawu, zabezpieczającego roszczenia do prowizji oraz zwrotu innych wydatków, dopóki przesyłka znajduje się u spedytora lub osoby, która ją dzierży w jego imieniu, lub też wówczas, gdy spedytor może nią rozporządzać na podstawie posiadanych dokumentów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
1. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w ich wyborze
2. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy szczególnie cennych spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora...

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz