Pytania z egzaminu luty 2011

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu luty 2011 - strona 1 Pytania z egzaminu luty 2011 - strona 2 Pytania z egzaminu luty 2011 - strona 3

Fragment notatki:

1. termometr maksymalny, aneroid 2. mgły adwekcyjne i radiacyjne 3. powstawanie wiatrów górskich i w dolinach
1. promieniowanie całkowite definicja i pomiary 2. mechanizm powstawania fenu 3. rodzaje wiatrów wstępujących
1.Budowa i zasada działania- heliograf, termometr glebowy(kolankowy) 2.Dobowy i roczny przebieg niedosytu wilgotności 3.Budowa i zasada działania ewaporometru GGI-3000 i wiatromierza Wilda.
1. Bilans cieplny gleby w dzień/w nocy 2. Prognoza pogody. Prognoza na danym rejonie 3. Zmiany wilgotności względnej w okresie wegetacyjnym.
1- warunki klimatologiczne na dolnym śląsku i Suwalszczyźnie. 2- agroklimat polski-coś o podziale 3- coś o cieple przy powierzchni gleby i w dalszych warstwach gleby
1. bilans cieplny powierzchni czynnej 2. klimatyczny bilans wodny jako dynamiczne zjawisko 3. fenologiczne pory roku i prognozy agrofenologiczne
1 pomiar temperatury powietrza 2 strefy agroklimatyczne w Polsce 3 jakie chmury jaki opad dają
1) całkowity bilans promieniowania 2) wyjaśnić pojęcia typy pionowego rozkładu temperatury powietrza typ insolacyjny, izotermiczny, radiacyjny 3)napisać mechanizm powstawania wiatru halnego
1. pomiar temperatury gleby 2. sposoby ograniczenia parowania z gleby 3. pomiary ciśnienia atmosferycznego
1. Cele i zadania meteorologii 2. metody pomiarowe, nie pamiętam dokładnie, ale chodziło o temperaturę ekstremum powietrza 3. Opad niżu barometrycznego
1-co to jest usłonecznienie, metody i przyrządy pomiaru 2-wilgotność powietrza, definicje, metody pomiaru itd 3-przejściowość klimatu Polski
1. Różnice klimatyczne rejonów Dolnego Śląska i Suwalszczyzny. 2. Rejonizacja agroklimatyczna polski. 3. Przekazywanie ciepła od powierzchni do głębszych warstw gleby.
1. Usłonecznienie, metody pomiarów i sposób opracowywania danych. 2. Wilgotność, metody pomiarów i sposób opracowywania danych. 3. Parowanie, definicje, metody pomiarów, sposób opracowywania danych.
1. Właściwości fizyczne mas atmosferycznych i źródła ich występowania 2. Promieniowanie całkowite - jak się kształtuje na terenie polski w ciągu roku 3. wyjaśnić konwekcje i adwekcje
1. Cele Agrometeorologii. 2. Przebieg miesięcznych temperatur i przestrzenny rozkład średnich temperatur w Polsce. 3. Przyczyny powstawania burz i opadów lokalnych.
1. bilans cieplny gleby w nocy. 2. Rodzaje niedosytu wilgotności powietrza w różnych obszarach Polski. 3. Lizymetr i totalizator. Budowa i funkcja
1. Prądy wstępujące 2. ruchy powietrza 3. parowanie terenowe
1 rejonizacja rolniczo- klimatyczna Polski podać przykłady opisać coś w tym rodzaju 2. wyjaśnić od czego zależy szybkość ogrzewania się gleby 3 pogoda przy przejściu frontu ciepłego


(…)

… okresowe i nieokresowe. 3. 4 prognostyki przewidujące pogodę bez deszczu oraz uzasadnienie synoptyczne.
1. Metody pomiarów i opracowania danych promieniowania rozproszonego 2. Budowa i mechanizm działania termometrów maksymalnych 3. Mechanizmy powstawania opadów atmosferycznych
1. promieniowanie całkowite i jego rozkład miesięczny w Polsce 2. konwekcja adwekcja 3. fronty atmosferyczne i miejsca ich powstawania
1.Temperatura powietrza - przebieg w ciągu roku i doby 2. Opady atmosferyczne - omówić dla roku i półrocza letniego 3. Promieniowanie słoneczne w atmosferze.
1.Dlaczego natężenie promieniowania słonecznego spada przechodząc przez atmosferę? 2.Warunki kondensacji pary wodnej na powierzchni terenu i w atmosferze, 3.Klimat kontynentalny

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz