Meteorologia - wykład wstępny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia - wykład wstępny - strona 1 Meteorologia - wykład wstępny - strona 2

Fragment notatki:

Cele i zadania meteorologii- meteorologia bada stany atmosfery i zachodzące w niej zmiany, przeprowadzając próby modelowania ich przyczyn. Podstawę tych badań stanowią pomiary elementów meteorologicznych, takich jak ciśnienie barometryczne, temperatura i wilgotność powietrza, opady.
Fenologia-jest to nauka o zjawiskach okresowo powtarzających się w przyrodzie. Obiektem badań spełniających rolę przyrządów pomiarowych są rośliny naturalne oraz niektóre uprawne. Obserwatorzy fenologiczni notują występowanie charakterystycznych faz rozwojowych(listnienie, kwitnienie). Na podstawie określonych cech morfologicznych roślin wyodrębniono fenologiczne pory roku.
Klatka meteorologiczna służy do właściwego pomiary temperatury powietrza. Drewniane klatki stosowane w Polsce mają wymiary 48x48x75cm. Klatka pomalowana jest białą olejną farbą, która odbija znaczną część promieni słonecznych i zmniejszają jej nagrzewanie. Ścianki klatki zbudowane są podwójnych żaluzji. Dno klatki stanowią 3 deski z których środkowa znajduje się o kilka centymetrów wyżej od bocznych. Dach klatki składa się z dwóch warstw. Przód klatki stanowią dwu skrzydłowe drzwiczki również o budowie żaluzjowej, skierowane na północ.
Układ sieci pomiarów meteorologicznych w Polsce-Lokalizacja stacji wynika ze starannej analizy warunków środowiska gdyż zmierzone wartości w jednym punkcie powinny reprezentować możliwie duży obszar. W miarę wzrostu zróżnicowania form terenu i wysokości ponad poziomem morza, zwiększać się powinna gęstość sieci pomiarowej Stacje mierzą ciśnienie, opad, temp., wilgotność powietrza i gleby, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenia i widzialność. Działają też stacje mierzące promieniowanie, usłonecznienie, stężenie ozonu, radioaktywność, zapylenie powietrza.
Czynniki meteorologiczne związane z parowaniem
- promieniowanie słoneczne - czynnik energetyczny, dostarcza niezbędną dla procesu parowania energie, pozwalająca cząstkom cieczy na wykonanie pracy potrzebnej przy przejściu z fazy ciekłej do gazowej
- ruchy powietrza - odprowadzają wzbogacone w parę wodną warstwy powietrza do dalej położonych obszarów
-temperatura powietrza- temperatura powietrza wpływa bezpośrednio na niedosyt wilgotności powietrza
- niedosyt wilgotności- określa ilość pary wodnej jaką może pochłonąć objętość powietrza, przy zerowych wartościach niedosytu nawet pomimo dostarczania energii do powierzchni parowanie nie występuje
Szkodliwe zjawiska meteorologiczne
Za szkodliwe zjawiska uznać możemy każde elementy meteorologiczne, które występują w natężeniu przekraczający wytrzymałość konstrukcji tech. (np. huragany, środków umożliwiających usuwanie wysokiej pokrywy śnieżnej, morzy przekraczające normatywy izolacji budynków, upały przy braku klimatyzacji, ulewy wywołujące powodzie, niedobory opadów przy jednocześnie występującym silnym parowaniu. W rolnictwie zjawiska szkodliwe mogą całkowicie zniszczyć lub bardzo ograniczyć wysokość plonów. Podczas zimy niszczące działanie może spowodować występowanie silnych mrozów zwłaszcza przy braku pokrywy śnieżnej. Itp. Podczas lata szczególnie szkodliwe są długotrwałe i znacznie większe od średnich wieloletnich opadfy deszczu. Brak opadów również przynosi katastrofy. Do krótkotrwałych zjawisk należą przymrozki w okresie wegetacji. Burze atm. Zwłaszcza połączone z ulewnymi deszczami i silnym wiatrem powodują zniszczenie roślin i budynków. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz