Meteorologia - strona 2

note /search

Masy powietrza i fronty

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Meteorologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

, lecz w meteorologii synoptycznej powszechnie jest używane słowo front. Strefa frontowa może mieć szerokość...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

  • Politechnika Gdańska
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Opis mapy synoptycznej

  • Uniwersytet Gdański
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

oraz zachmurzenie. Ziemiański M., 2010, [w:]: Malinowska M. (red.), Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii...

Klimat polski

  • Uniwersytet Gdański
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

KLIMAT POLSKI Źródło map: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii...