Meteorologia - strona 2

Masy powietrza i fronty

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Meteorologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

, lecz w meteorologii synoptycznej powszechnie jest używane słowo front. Strefa frontowa może mieć szerokość...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Temperatura powietrza w Polsce (1)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

* ZIMA (grudzieo – luty) Tmin = A.Wyszkowski (ćwiczenia z meteorologii i klimatologii) LATO (czerwiec...

Opis mapy synoptycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

oraz zachmurzenie. Ziemiański M., 2010, [w:]: Malinowska M. (red.), Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii...

Klimat polski

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

KLIMAT POLSKI Źródło map: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii...